Peikarside - www.Maallag.no

www..Maallag.no er eit domene som er eigd av Hordaland Mållag, den største fylkesorganisasjonen i Noregs Mållag. 

Noregs Mållag si offisielle heimeside heiter www.nm.no - men me har også laga peikaren http://noregs.maallag.no Rogaland Mållag si heimeside nyttar peikaren heiter http://rogaland.maallag.no som sitt namn

Andre mållag som ynskjer å etablere ein peikar på domenet Maallag.no kan ta kontakt med nettansvarleg@maallag.no