Nyhende


Nynorsk julekafé: 9. desember i Kulturhuset Gimle

lagt inn 30. nov. 2017, 07:12 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 30. nov. 2017, 07:14 ]


 Treng du ein roleg pause i desemberstria? Eller ei gåve til ein språkinteressert ven? Kan henda er du nyfiken på nynorsk litteratur eller målarbeid? Då er dette hendinga for deg. Her får du nemleg både kaker, kaffi, handel og kultur!


Kaféinnhaldet vert slik:

Forfattar Helga Gunerius Eriksen les frå nokre av bøkene sine.
Masterstudent Marta Nagel-Alne snakkar om ruskevêr og vinterlandsskap i barnelitterær fantasy.
Mållagstilsett Live Havro Bjørnstad rapporterer frå arbeidet med satsingsfelt i målrørsla i Hordaland

Elles vert det sal av kaker, kaffi, lotterilodd og nynorske bøker og andre profilvarer.

................

13:00 - Velkomst. Live og fyrsteklasseaksjonen.
13:15 - Helga Gunerius Eriksen les.
13:45 - Marta fortel om norsk fantacylandskap.

Velkomen skal du vera!

Vaksdal: Oppstartsmøte for Vaksdal Mållag

lagt inn 3. nov. 2017, 02:23 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 3. nov. 2017, 02:25 ]

Me ynskjer å finna ut om det er mogleg å få til oppstart att av Vaksdal Mållag. Difor inviterer me til møte i Vaksdal Mållag måndag 6. november klokka 18.00 på Dale Pizza og Grillhouse i Dalekvam.

Me har på førehand vore i kontakt med fleire medlemer og andre, og veit det er interesse for å få til ei oppattskiping. På møtet kjem òg Marit Aakre Tennø, politisk rådgjevar i Noregs Mållag, Live Havro Bjørnstad, prosjektmedarbeidar i Hordaland Mållag og Elise Tørring, nestleiar i Norsk Målungdom.

Marit Aakre Tennø innleiar om nynorsken og målsaka i dag, og Live Havro Bjørnstad seier noko om ny nynorsk litteratur for barne, unge og vaksne.

Ta gjerne kontakt med Live Havro Bjørnstad om det er noko du vil spørja om på førehand. Kanskje du har nokre gode råd på vegen? Telefonnummeret hennar er 917 53 937.

Det er om lag 45 medlemer i Mållaget som bur i Vaksdal.  Etter måten er det mange medlemer i Vaksdal, og no trur me det kan vere mogleg å få til eit aktivt lokallag att. Hordaland Mållag er klart det største fylkeslaget i Noregs Mållag, med 23 lokallag i Hordaland, men dei kan gjerne bli fleire. Det er heilt klart at nynorsken vert styrkt av å ha lag lokalt.

Ein treng ikkje å vere medlem i Mållaget for å kome på møtet. Medlemsskap kan me alltid ordna etterkvart.

Me spanderer pizza til alle frammøtte! Alle er velkomne!

Bergen: Nynorstafetten vitjar Nynorskbar

lagt inn 3. nov. 2017, 01:52 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 3. nov. 2017, 01:53 ]

Nynorskstafetten kjem til Bergen! Mållaget nyttar høvet til å stella i stand ein ordentleg medlemskveld, der ein kan møtast og snakkast om både viktige og uviktige saker. 

Ei av dei viktige sakene tek Ingvil Brügger Budal ansvar for. Saman med Eli Bjørhusdal, gjev ho i desse dagar ut boka "Nynorsk med dei minste", ei bok som tek føre seg nynorsk språkstimulering med born: Tidleg og systematisk innsats med språk gjev borna ein fordel i møte med skulen, og dei som skal ha nynorsk som opplæringsmål treng å møta skriftspråket sitt frå dei tek til i barnehagen. Ingvil kjem til Nynorskbar og fortel oss litt om arbeidet bak og temaet i den nye boka.

Vonar mange vil koma!

Bømlo: Strengeplukk – blaogras pao sognamaol

lagt inn 26. okt. 2017, 00:53 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 26. okt. 2017, 00:55 ]


Bømlo mållag og HiSio presenterer: Strengeplukk - Blaogras pao sognamaol.
 
Bømlo mållag ynskjer å invitere alle bømlingar til ei heilafta med ekte bluegras, god drikke og drøs.
HiSio stiller med lokale og mållaget har fått tak i blågrasbandet Strengeplukk, som består av jazzmusikarane Jakob Folke Ossum, Nikolai Storevik, Andreas Barsnes Onarheim, Thorbjørn Bilstad Olsen og Vidar Starheimsæter. Fleire av dei med bakgrunn frå musikkmiljøet på Instituttet for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger.

Arrangementet er gratis og ope for alle. Mållaget held det gåande eit lite stykkje utover kvelden, men HiSio stengjer ikkje dørane før 02.30.

Aldersgrense 18 år!

Konsert og cd-slepp med Alversund og Meland Mållag

lagt inn 3. okt. 2017, 04:42 av Live Havro Bjørnstad


Alversund Mållag og Meland Mållag inviterer til konsert og cd-slepp med tekstar i omsetjing ved Reidar Konglevoll. Dette er "The American Songbook" på ekte strilemål!

Dato og tid: fredag 3. november klokka 19.30
Stad: Nordgardsløa, Frekhaug

Du finn all informasjon og kan kjøpa billettar om du klikkar her:
http://jazzpaastrilemaal.ticketco.no/jazz_paa_strilamaal

Tilbod på billettar til Fugletribunalet

lagt inn 3. okt. 2017, 04:32 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 3. okt. 2017, 04:46 ]

Er du medlem i mållaget kan du no gå på førestillingar i det nyopna Hordaland Teater til redusert pris. Fyrste stykke ut er "Fugletribunalet", basert på Agnes Ravatn sin bestseljande roman med same tittel. 

Ordinær pris: 350,-
Medlemspris: 262,-
Billettar tingar du på e-post til publikum@hordalandteater.no, eller ta kontakt med Live på live.bjornstad@nm.no for å få rabattkode.

Valmøte: Kva er nynorsken sin status som jamstilt skriftsspråk?

lagt inn 4. aug. 2017, 06:00 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 7. sep. 2017, 00:59 ]

Noregs Mållag, Odda Mållag og Hordaland Mållag byr inn til debattmøte måndag 21. august klokka 18 og møtestaden er Litteraturhuset i Bergen. 

På møtet vil me få innleiingar av  Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, Åse Wetås, direktør i Språkrådet, Gunhild Berge Stang, ordførar i Fjaler og 2. kandidat for Venstre i Sogn og Fjordane, Helga Mannsåker,  universitetsstipendiat og Liva Thiis som er leiar i Sørfjorden Målungdom og elev på Odda vidaregåande skule.

Tema på møtet vil vera sidemålsordninga, språkdelte ungdomskular (Odda-modellen) og lovfesting av nynorske parallellutgåver av læremiddel for vaksne innvandrarar. 

Stortingskandidatane frå partia vert invitert til å stille opp til debatt. 

Dette er programmet: 

Direktør i Språkrådet Åse WetåsSidemålsordninga, ein føresetnad  for språkleg jamstelling. 15 minutt

Leiar i Noregs Mållag Magne Aasbrenn: Målkrava framfor stortingsvalet. 15 minutt

Ordførar i Fjaler Gunhild Berge StangKvifor er sidemålsstilen så viktig for ein nynorskkommune? 10 minutt.

Universitetsstipendiat Helga MannsåkerTrygge nynorskbrukarar i språkdelte ungdomskular. 10 minutt. (Helga Mannsåker har nett levert ei doktorgradsavhandling i norsk.)

Leiar i Sørfjorden Målungdom Liva Thiis: Språkdelte ungdomsskular frå ein elevsynsstad. 10 minutt.

***

Innleiingar frå dei politiske partia. Dei 9 partia får 4 minutt kvar, til saman 36 minutt

Pause: 19.40 – 20.10

Oppfølging av innleiingane og ordskifte med avslutningsinnlegg frå politikarane: 20.10 – 21.30 


Fana Mållag: Ny sommarkonsert 11. juni

lagt inn 25. mai 2017, 00:58 av Bjørn Enes

SOMMARKONSERT
søndag 11. juni 2017 kl 18-20 i Fana Amfi
med salmar og songar på norsk

Program
Folkemusikk-artisten Gabriel Fliflet på trekkspel
Fana Kyrkjekor v/ Jan Røshol, dirigent
Stemmene fra Stend v/Berit Skeie
Solosong v/Rikke Bergflødt
Allsong

Parkering ved Fana kyrkje.
I tilfelle regn eller sterk vind blir konserten flytta inn i Fana menighetssenter.
Entre kr 200.- (barn kr 50.-)

Vel møtt! Arr. Fana Mållag

Skriv gjerne ut plakaten her: 

Strategimøte for nynorsken si framtid i Hordaland

lagt inn 8. mai 2017, 06:35 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 12. mai 2017, 06:00 ]

Laurdag 20. mai skipar Odda Mållag i samråd med Hordaland og Noregs Mållag eit ope møte om framtida til nynorsken i Hordaland. Her vert det innleiingar og strategisk tenking kring temaet. Programmet finn du i den vedlagde fila. 

Velkomen til Gimle i Bergen (Kong Oscars gate 18) kl. 11!

------------------

Tidspunkt: Laurdag 20.05.17 frå kl.11.00 til 16.00.

Møtestad:  Gimle i Bergen

Opning: Magne Aasbrenn: Hordaland, det viktige målfylket!

Arild ReigstadRelasjonsbygging. 10 min

Terje KollbotnArbeidet for nynorsken i Hordaland. 15 min

Erlend BakkeNynorsk skulemål i HordalandEi historisk oversikt. 15 min

Målbyte i Øygarden. 10 min

Oversikt over målstoda i Arna. 10 min

Vigleik Brekke: Fjell-prosjektet. 15 min

Steinulf Tungesvik: Er tolvåringar myndige? Jamfør retten born har til å byta skriftspråk når dei er 12 år. 15 min

Geir Angeltveit: Nynorsk i vaksenopplæringa. 10 min

Knut O. Dale: Den viktige sidemålsstilen. 10 min

Per Morken: Språk og lærarautonomi. 10 min

Magne Aasbrenn: a) Nynorsk som jamstelt skriftspråk. 10 min b) Krav til politikarane: Kva har dei ulike partia lova. 15 min

Einar Ådland, Astrid Olsen og Per MorkenSpråk- og kulturkampen på Strilelandet. Er bergensarane språkimperialistar?  20 min

Øystein Skjæveland: Strategiar frametter. Kven gjer kva og korleis? 15 min

Ordstyrarar: Vigleik Brekke og Øystein Skjæveland

Framfor vala i 2013 og 2015 var det opne møte om sidemålsstilen (2013) og  Oddamodellen  (2015)

Kva meiner dei ulike partia  om sidemålsstilen, Odda-modellen, lovfesting av læremiddel for innvandrarar? Om desse spørsmåla arrangerer Hordaland Mållag og Odda Mållag eit ope møte i Bergen måndag 21.august.

Tilskiparar av møta 20.05. og 21.08.17 er Hordaland Mållag og Odda Mållag.

Om innleiarane/deltakarane på møtet:

Arild Reigstad er styremedlem i Hordaland Mållag. I mange år var han hovudtillitsvald for grunnskulelærarane i Bergen kommune.

Terje Kollbotn er fylkestingsrepresentant for Raudt. Har vore kommunestyrerepresentant for Raudt i Odda i mange år. Han har sett Odda-modellen på dagsorden mellom anna i møte med Hordalands-benken på Stortinget.

Erlend Bakke er leiar i Askøy Mållag og medlem i skulemålsnemnda i Hordaland Mållag.

Steinulf Tungesvik er advokat. Han har vore leiar i Hordaland Senterparti og leiar i Noregs Mållag. Ymse politiske ombod, til dømes statssekretær i samferdsledepartementet.

Einar Ådland har vore leiar i Hordaland Mållag. Han var og leiar i Kringkastingsringen. Arbeidde i informasjonsavdelinga på Universitetet i Bergen. Var redaktør i Dag og Tid på 70-talet.

Astrid Olsen er leiar i Hordaland Mållag. Til dagleg lærar på Ågotnes skule.

Per Morken har vore rektor på Bø vidaregåande skule og Sotra vidaregåande skule. Er no kommunestyrerepresentant for Arbeidarpartiet i Øygarden. Var nestleiar i Europabevegelsen. Sat i skulemålsnemnda til Noregs Mållag på 70-talet.

Øystein Skjæveland har hatt ulike ombod i målrørsla, m.a. leiar i Hordaland Mållag. Dagleg leiar og eigar av verksemda Isrosa i Herøysund i Kvinnherad.

Geir Angeltveit er kommunestyrerepresentant for Venstre på Stord. Medlem i Hordaland fylkesting. Arbeider på eit asylmottak for einsleg unge innvandrarar. Var pådrivar for å få nynorsk i vaksenopplæringa for innvandrarar på Stord.

Knut O. Dale er leiar i Odda Mållag. Har og vore leiar i Hordaland Mållag. Til dagleg norsklærar på Odda vidaregåande skule.

Vigleik Brekke var i mange år redaktør for Kystradioen. Mållagsmedlem. Arbeider som informasjonsrådgjevar i Fjell kommune.

Årsmøte i Hordaland Mållag

lagt inn 16. mar. 2017, 07:49 av Live Havro Bjørnstad


Helga 11. og 12. mars heldt Hordaland Mållag årsmøtet sitt. Møtet fann stad på Voss Vandrarheim og samla rundt 30 utsendingar frå 14 lokallag. I løpet av dei to dagane fekk deltakarane med seg innleiingar om ideologisk tenking, kommune- og regionreform, skulespråk og forholdet mellom tale og skrift, og på si side medverka dei i friskt ordskifte etterpå. Godt og inspirerande arbeid!

Takk for ei flott helg!

Referat kjem om litt.

1-10 of 38