• Valmøte: Kva er nynorsken sin status som jamstilt skriftsspråk? Noregs Mållag, Odda Mållag og Hordaland Mållag byr inn til debattmøte måndag 21. august klokka 18 og møtestaden er  Litteraturhuset i Bergen. På møtet vil me få innleiingar av  Magne ...
  Lagt inn 10. aug. 2017, 06:58 av Live Havro Bjørnstad
 • Fana Mållag: Ny sommarkonsert 11. juni SOMMARKONSERTsøndag 11. juni 2017 kl 18-20 i Fana Amfimed salmar og songar på norskProgramFolkemusikk-artisten Gabriel Fliflet på trekkspelFana Kyrkjekor v/ Jan Røshol, dirigent ...
  Lagt inn 25. mai 2017, 00:58 av Bjørn Enes
 • Strategimøte for nynorsken si framtid i Hordaland Laurdag 20. mai skipar Odda Mållag i samråd med Hordaland og Noregs Mållag eit ope møte om framtida til nynorsken i Hordaland. Her vert det innleiingar og strategisk tenking kring ...
  Lagt inn 12. mai 2017, 06:00 av Live Havro Bjørnstad
 • Årsmøte i Hordaland Mållag Helga 11. og 12. mars heldt Hordaland Mållag årsmøtet sitt. Møtet fann stad på Voss Vandrarheim og samla rundt 30 utsendingar frå 14 lokallag. I løpet av dei to dagane ...
  Lagt inn 16. mar. 2017, 07:49 av Live Havro Bjørnstad
 • Målprisen til Myrkdalen Fjellandsby   11. mars delte Hordaland Mållag ut Målprisen 2017. I år gjekk denne til Myrkdalen Fjellandsby som i lang tid har profilert seg på nynorsk. Dei er eit godt førebilete på ...
  Lagt inn 16. mar. 2017, 07:40 av Live Havro Bjørnstad
 • Fråsegn frå årsmøtet i Hordaland Mållag Hordaland Mållag vil ha Språkrådet til Bergen.Skal Språkrådet ut av Oslo, bør det koma til Bergen.Hordaland Mållag er kjend med at regjeringa og samarbeidspartiet Venstre vurderer å flytta ...
  Lagt inn 16. mar. 2017, 06:56 av Live Havro Bjørnstad
 • Årsmelding frå Voss Mållag Voss Mållag hadde årsmøte 7. mars og no er årsmeldinga klar. Den kan lastast ned herifrå. Vil du lesa meir om Voss Mållag, kan du gjera det på nettsidene deira ...
  Lagt inn 16. mar. 2017, 06:44 av Live Havro Bjørnstad
 • Rapport frå webansvarleg 2016 Sist årsmøte valde webansvarleg for fyrste gong. Underteikna, Bjørn Enes, vart vald som ein «frittståande» ansvarleg utanfor styret. Då Live Havro Bjørnstad tok til å fungera som regionsekretær, tok ho ...
  Lagt inn 10. mar. 2017, 14:38 av Bjørn Enes
 • Tilbod på teaterbillettar Hordaland teater gjev mållagsmedlemer rabatt på førestillinga Eg ringer mine brør av den svenske suksessforfattaren Jonas Hassen Khemiri. Aktuelt teater om utanforskap og integrering. Medlemspris : kr 150  (Ord. pris kr ...
  Lagt inn 28. feb. 2017, 03:48 av Live Havro Bjørnstad
Viser innlegg 1 - 9 av 32. Vis mer »

Kontakt oss

Astrid Helene Olsen er leiar i Hordaland Mållag og kan nåast på astrid.helene.olsen@maallag.no 

Live Havro Bjørnstad er tilsett i Hordaland Mållag og kan nåast på live.bjornstad@nm.no og 91753937

Vil du stø arbeidet til Hordaland Mållag? Les meir om det her.


Hordaland Mållag

Hordaland Mållag er med sine om lag 2900 medlemmer det største fylkeslaget i Noregs Mållag. Det er mange lokallag i Hordaland. Bergen Mållag er det største lokallaget i landet (530 medl), og lag som Voss (260 medl), Bergen Ungdomslag Ervingen (200 medlem) og Ullensvang (150) er og mellom dei største.

Me arbeider for auka bruk av nynorsk i skulen, næringslivet og i samfunnet elles, og har mellom anna ei eiga  skulemålsnemnd.

Dersom du ynskjer å melda deg inn i Hordaland Mållag, kan du nytta innmeldingsskjemaet på sida til Noregs Mållag.


Om nettsida: 

Nettsida er eit dugnadsarbeid. Send meldingar om mållagsarbeidet, artiklar, bilete og forslag til forbetringar til Hordaland@Maallag.no eller direkte til Nettansvarleg i Hordaland MållagBjørn Enes 

Ein stor del av verksemda på nettsida handlar å å legge ut saker som kan delast på Fjesboksida www.Facebook.com/Hordaland.Maallag 

Nynorsk i Hordaland 
Nynorsken står sterkt på Vestlandet. Av 33 kommunar i fylket har 30 valt nynorsk som administrasjonsmål, medan tre (Bergen, Askøy og Odda) er språkleg nøytrale.


Nynorsk.no 
På vevsida nynorsk.no kan du lesa siste nytt om målsaka og nynorsken.