Gje ei målgåve

Kvart år får Hordaland Mållag gåver frå medlemer og andre. Dette er me umåteleg takksame for! I tillegg til medlemspengar og stønad frå det offentlege, er dette den viktigaste driftsinntekta vår. 

Du er velkomen til å gje ei målgåve for å stø arbeidet til Hordaland Mållag. Til dette kan du bruka fylgjande kontonummer: 3525.07.02041. 

Utan målgåvene ville ikkje stoda for nynorsken vore den same.
Comments