Hier besteed ik graag wat aandacht aan een oud project dat ik jaren terug met mijn zwager gestart ben. Het Instituut voor Onzinnig Onderzoek is niet zo maar een onderzoeks instituut, het is ook geen parodie op onderzoeksinstituten. Wat het wel is? Dat is nog niet onderzocht, wel heeft het instituut enkele prikkelende onderzoeken op haar naam staan. 

Zo hebben we onderzoek gedaan naar de optimale beleving van de Python in de Efteling. Van een tocht die ongeveer 1 minuut en enkele seconden duurt, gillen de bezoekers er maar iets van 50 seconden. Als we gillen definieren als genieten, dan is men minder dan 66% van de tijd aan het genieten. 


Een ander baanbrekend onderzoek was het herkennen van latent linkshandigen. Er is een sterke correlatie tussen de grootste voet van een persoon en met welke hand men schrijft. Linkshandigen hebben een grotere rechtervoet, rechtshandigen een grotere linkervoet. Nu bleek dit alleen niet op te gaan bij enkele personen die rechtshandig waren en een grotere rechtervoet hebben. Edoch, nader onderzoek bij hun sociale omgeving, wees uit dat men vaak linkshandig gedrag vertoonde en de ouders vaak rechtshandigheid gestimmuleerd hebben. De reden? Linkshandig is onhandig bij schrijven op school, volstrekt achterhaald sinds we niet meer met ganzeveer, kroontjespennen of vulpennen schrijven, maar toch.

Comments