Thuis‎ > ‎

Disclaimer

U kunt de creatieve werken van Luxzenburg.org kopiëren, aanpassen of compileren voor eigen gebruik of gebruik binnen de (niet-commerciële) organisatie waar u bij bent aangesloten of geassocieerd zonder toestemming vooraf onder vermelding van de naam van de auteur en Luxzenburg.org, zie onze Licenties hiervoor. Let op het onderscheid dat hierbij gemaakt wordt tussen teksten en afbeeldingen, welke in de ruimste zin moeten worden opgevat.

Alle andere toepassingen van de creatieve werken van Luxzenburg.org zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxzenburg.org en/of de auteur is verboden door het auteursrecht volgens de geldende Auteurswet. De de creatieve werken van Luxzenburg.org mogen niet worden verkocht, doorverkocht, in licentie of sublicentie en/of in niet-aangepaste wijze dan hier worden aangeboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxzenburg.org en/of de auter(s). 

Copyright © door Luxzenburg.org

Luxzenburg.org biedt de creatieve werken "as is " zonder enige garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Luxzenburg.org accepteert geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of misleidende informatie in de creatieve werken. Luxzenburg.org kan de creatieve werken van tijd tot tijd herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Sommige rechtsgebieden staan geen afwijzing van expliciete of impliciete garanties toe bij bepaalde transacties, daarom kan deze verklaring niet op u van toepassing zijn.