MediaWe leggen het doen en laten van onze leerlingen steeds vast. Een mooi souvenir om later herinneringen aan op te halen...

De ouders, vrienden en familie krijgen hierdoor ook een beter beeld van wat er zich allemaal afspeelt op onze school. Een beeld zegt vaak meer 
dan duizend woorden...