CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, afgekort CLB, heeft als opdracht mee te werken 
aan het welbevinden van de leerlingen gedurende hun onderwijsloopbaan. In het CLB werken o.a. 
artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, verpleegkundigen, ...


Contactpersonen
Esther Van Wambeke
Heleen Hollenberg


VCLB Pieter Breughel
Opzichterstraat 84
1040 Etterbeek
tel.: 02/512 30 05
FAX.: 02/512 46 31