WELKOM


Voorinschrijvingen speelpleinen zomervakantie

Normaal zouden de voorinschrijvingen voor de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie onmiddellijk na de paasvakantie worden opgestart, ook in onze school.

 

Samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie wachten we echter de beslissing van het overleg van de nationale Veiligheidsraad af om een besluit te nemen over het verloop van de komende inschrijvingsperiode.

 

We houden u op de hoogte van de beslissingen van de nationale Veiligheidsraad en hopen op uw begrip.


Welkom op onze nieuwe blog

https://lutgardisschool1040.weebly.com/
MAATREGELEN CORONAVIRUS

 De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. De kinderdagverblijven blijven open.

 In alle scholen van de vzw Sint-Goedele Brussel worden

-de lessen dan ook geschorst;

- blijft de opvang van de leerlingen verzekerd.


We verwachten dan ook de leerlingen van wie de  ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

 Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...

 Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt tot en met 3 mei 2020.

Tijdens deze periode worden er op school geen warme maaltijden aangeboden.

 In alle kinderdagverblijven van de vzw Sint-Goedele Brussel is de opvang verzekerd!


Welkom op de site van onze school
De lutgardisschool; een school met een visie, met aandacht voor de christelijke opvoeding, met een ruim aanbod aan faciliteiten én een Nederlandstalig karakter.  
Onze instelling behoort tot de
 vzw Sint-Goedele Brussel
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  Op deze website kom je meer te weten over de werking.

Wij zijn een "Brede School"
We werken samen met andere partners uit de buurt om kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te geven. Op deze website kom je meer te weten over onze werking en activiteiten.http://bredeschoolbrussel.be/debredestroom/