WELKOM

        Inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel voor 2021-2022
Ouders die hun kind willen inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2021-2022,
moeten hun kind eerst aanmelden via inschrijveninbrussel.be,
tussen 1 maart (9 u.) en 26 maart 2021 (16 u.).
Het moment van aanmelden is niet belangrijk, zolang ouders maar aanmelden binnen deze periode.
Meer informatie?
Waar zijn er vrije plaatsen? Wie heeft voorrang? Hulp nodig?
Je vindt het antwoord op inschrijveninbrussel.be 
Bekijk ook de infofilmpjes over het verloop van de inschrijvingsprocedure in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.


Presentatie Infoavond


Infoavond schooljaar 2021-2022:
Donderdag 04 februari 2021 kan u online en live een infomoment volgen 
voor de inschrijvingen van volgend schooljaar. 
Heeft u interesse om deze te volgen? Stuur een mailtje naar secretariaat@lutgardisschool.be

Ons team


Welkom op de site van onze school
De lutgardisschool; een school met een visie, met aandacht voor de christelijke opvoeding, met een ruim aanbod aan faciliteiten én een Nederlandstalig karakter.  
Onze instelling behoort tot de
 vzw Sint-Goedele Brussel
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  Op deze website kom je meer te weten over de werking.

Wij zijn een "Brede School"
We werken samen met andere partners uit de buurt om kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te geven. Op deze website kom je meer te weten over onze werking en activiteiten.http://bredeschoolbrussel.be/debredestroom/