WELKOM

Welkom op de site van onze school

De lutgardisschool; een school met een visie, met aandacht voor de christelijke opvoeding, met een ruim aanbod aan faciliteiten én een Nederlandstalig karakter.  

Onze instelling behoort tot de

 vzw Sint-Goedele Brussel

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  Op deze website kom je meer te weten over de werking.

Wij zijn een "Brede School"

We werken samen met andere partners uit de buurt om kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te geven. Op deze website kom je meer te weten over onze werking en activiteiten.

http://www.sint-goedele.be/