[2010/KS-10] 2010.g. 27.aprīlī plkst. 18:30

posted Apr 15, 2010, 11:59 PM by Jurita Krūma   [ updated Oct 15, 2010, 7:20 AM ]
DARBA KĀRTĪBA:
 1. Iesniegumu izskatīšana
 2. Atskaites
 3. Labojums Biedru un aktīvistu atalgojuma programmā
 4. Foto-velo orientēšanās nolikums [Maija]
 5. Sporta spēļu nolikuma apstiprināšana [Kārlis]
 6. Satversmes sapulces vēlēšanu principi
 7.  Senatoru vēlēšanas (1)
 8.  Domnieku vēlēšanas (4)
 9. ZPK komisijas vēlēšanas (1)
 10.  LU SP Akadēmiskās komisijas vadītāja vēlēšanas
 11.  Pozīcija par izcilības programmām LU
 12.  Biedrības budžeta apstiprināšana
 13.   Konceptuālais atbalsts par LU Sporta halles būvniecību
Ċ
Jurita Krūma,
Oct 15, 2010, 7:20 AM
Comments