Ienākošo dokumentu reģistrs '19

Showing 70 items
LU SP Reģ. Nr.Saņemšanas datumsIesniedzējsDokumenta Nr.Dokumenta datumsDokumenta nosaukumsPiezīmes
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
LU SP Reģ. Nr.Saņemšanas datumsIesniedzējsDokumenta Nr.Dokumenta datumsDokumenta nosaukumsPiezīmes
1.8./ID-1 January 1, 2019 Dārta Rasa Ozola 1.8/ID-1 January 1, 2019 CV, Motivācijas vēstule un uzdevuma risinājums  Izteikta vēlme kandidēt uz izsludināto vakanci LU SP koordinētājs sabiedrisko attiecību jautājumos  
1.8/ID-10 January 16, 2019 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentu pašpārvalde SP-5.40-18 January 16, 2019 Iesniegums, protokola izraksts uz 2 lpp. Turpmākai pārstāvniecībai LU Studentu padomei LU JFSP virza biedru Aigaru Bataru. 
1.8/ID-11 January 16, 2019 Alise Pokšāne 1.8./ID-10 January 16, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 15.01.2019. LU SP valdes sēdes kavējumu 
1.8/ID-12 January 16, 2019 Bernards Kudiņš 1.8./ID-12 January 16, 2019 CV, Motivācijas vēstule Izteikta vēlme kandidēt uz LU Studējošā senatora vietu 
1.8/ID-13 January 16, 2019 Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Studentu pašpārvalde S10-2018.KSL-1 January 16, 2019 Iesniegums un pielikumā protokola izraksts uz 2 lpp un kopija jaunajam LU DF SP nolikumam uz 5 lpp Informēšana par izmaiņām LU DF SP nolikumā 
1.8/ID-14 January 22, 2019 Marika Tereščenko 1.8./ID-15 January 22, 2019 Iesniegums un pielikumā protokola izraksts Iesniegums par LU biedra mandāta nolikšanu 
1.8/ID-16 January 22, 2019 Rovenna Berga 1.8./ID-16 January 22, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 14.01.2019. LU SP kopsapulces kavējumu 
1.8/ID-17 January 22, 2019 Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 1.8./ID-17 January 22, 2019 Iesniegums un pielikumā protokola izraksts uz 2 lpp. Turpmākai pārstāvniecībai LU Studentu padomei LU PPMF turpmāk virza biedru Diānu Riteri 
1.8/ID-18 January 22, 2019 Līva Elizabete Liepiņa 1.8./ID-18 January 22, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 14.01.2019. un 23.01.2019. LU SP kopsapulču kavējumus. 
1.8/ID-19 January 23, 2019 Laura Keiiša 1.8./ID-19 January 23, 2019 Iesniegums Lūgums atbrīvot viņu no LSA domnieka amatu. 
1.8/ID-2 January 2, 2019 Ričards Šurunovs 1.8./ID-2 January 2, 2019 CV, Motivācijas vēstule un uzdevuma risinājums Izteikta vēlme kandidēt uz izsludināto vakanci LU SP koordinētājs sabiedrisko attiecību jautājumos 
1.8/ID-20 January 23, 2019 Simona Brūvere 1.8./ID-20 January 23, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 14.01.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-21 January 23, 2019 Aiva Staņēviča 1.8./ID-21 January 23, 2019 Iesniegums, pielikumā CV un Motivācijas vēstule Izteikta vēlme kandidēt uz LU SP Projektu konkursa žūrijas locekļa amatu. 
1.8/ID-22 January 24, 2019 Linda Vēvere 1.8/ID-22 January 24, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 14.01.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-23 January 24, 2019 Linda Vēvere 1.8/ID-22 January 24, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 23.01.2019 LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-24 January 24, 2019 Edvards Riekstiņš 1.8/ID-24 January 24, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 23.01.2019 LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-25 January 25, 2019 Jekaterina Bikova 1.8/ID-25 January 25, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 14.01.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-26 January 18, 2019 Melita Dunce 1.8/ID-26 January 25, 2019 Iesniegums Lūgums atbrīvot viņu no Jūrmalas gatves 76 dienesta viesnīcas vecākās amata, sākot ar 1.02.2019. 
1.8/ID-27 January 25, 2019 Aiva Staņēviča 1.8/ID-27 January 25, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 23.01.2019 LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-28 January 28, 2019 Roberts Kits 1.8/ID-28 January 28, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 23.01.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-29 January 28, 2019 Roberts Kits 1.8/ID-29 January 28, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 14.01.2019 LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-3 January 3, 2019 Gunvaldis Leitens 1.8/ID-3 January 3, 2019 Iesniegums Lūgums atbrīvot no LU Studējošo senatora amata pienākumiem. 
1.8/ID-30 January 28, 2019 Georgijs Pliska 1.8/ID-30 January 28, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 14.01.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-31 January 30, 2019 Oskars Valtenbergs 1.8/ID-31 January 30, 2019 Iesniegums Lūgums atbrīvot viņu no ERAF padomes locekļa amata 
1.8/ID-32 February 4, 2019 Renāte Kozule 1.8/ID-32 February 4, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 23.01.2019. LU SP kopsapulces kavējumu 
1.8/ID-33 February 5, 2019 Dāvis Mackēvičs 1.8/ID-33 February 5, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 14.01.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-34 February 5, 2019 Māra Aniņa 1.8/ID-34 January 29, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 23.01.2019 LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-35 February 5, 2019 Emīls Zavalis 1.8/ID-35 February 5, 2019 Iesniegums Lūgums atbrīvot viņu no Latvijas Universitātes Studentu padomes biedra amata 
1.8/ID-36 February 6, 2019 Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultāte 1.8/ID-36 February 6, 2019 Iesniegums un pielikumā protokola izraksts 1 lpp. Lūgums apstiprināt LU SP biedra mandātu Rinaldam Onckulim 
1.8/ID-37 February 6, 2019 Gvido Zēvalds 1.8/ID-37 February 6, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 23.01.2019. LU SP kopsapulces kavējumu 
1.8/ID-38 February 6, 2019 Patrīcija Stare 1.8/ID-38 February 6, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 23.01.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-39 February 6, 2019 Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentu pašpārvalde 1.8/ID-39 February 6, 2019 Iesniegums un pielikumā uz 2 lpp. protokola izraksts Lūgums apstiprināt LU SP biedra mandātu Marikai Tereščenko. 
1.8/ID-4 January 8, 2019 Anete Eversone 1.8./ID-4 January 8, 2019 CV un Motivācijas vēstule Izteikta vēlme kandidēt uz izsludināto vakanci LU SP koordinētājs lietvedības jautājumos 
1.8/ID-40 February 12, 2019 Latvijas Universitātes Studentu padomes Revīzijas komisijas vadītāja Baiba Puisīte 1.8/ID-40 February 12, 2019 Iesniegums Izteikta prasība Latvijas Universitātes padomei 2 darba dienu laikā Revīzijas komisijai iesniegt šādus oficiāli apstiprinātos dokumentos: LU SP biedrības budžetu 2018. gadam, LU SP budžetu 2018. gadam,LU SP gada pārskatu par 2018. gadu. 
1.8/ID-41 February 12, 2019 Kintija Griķe 1.8/ID-41 February 8, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 20.02.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-42 February 12, 2019 Made Jete Jance 1.8/ID-42 February 12, 2019 Pieteikums un pieteikumā CV uz 2 lpp. Pieteikums uz Jūrmalas gatves dienesta viesnīcas vecākās amatu. 
1.8/ID-43 February 13, 2019 Aiva Staņēviča 1.8/ID-43 February 13, 2019 Motivācijas vēstule un CV uz 3 lpp. Izteikta vēlme kandidēt uz LU Studējošo senatora vietu 
1.8/ID-44 February 13, 2019 Alise Pokšāne 1.8/ID-44 February 13, 2019 CV un Motivācijas vēstule Izteikta vēlme kandidēt uz LU Studējošā senatora vietu. 
1.8/ID-45 February 14, 2019 Kaspars Eglītis 1.8/ID-45 February 14, 2019 CV un Motivācijas vēstule Izteikta vēlme kandidēt uz LU Studējošo senatora vietu 
1.8/ID-46 February 15, 2019 Elīza Dāldere 1.8/ID-46 February 15, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 4.02.2019 FSP vadītāju sēdes kavējumu 
1.8/ID-47 February 20, 2019 Kaspars Eglītis 1.8/ID-47 February 20, 2019 Iesniegums Izteikta vēlme atsaukt viņa kandidatūru uz LU studējošo senatoru amatu. 
1.8/ID-48 March 5, 2019 Rinalds Onckulis 1.8/ID-48 February 20, 2019 Iesniegums Lūgums atbrīvot viņu no Latvijas Studentu padomes biedra amata 
1.8/ID-49 March 5, 2019 Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvalde 1.8/ID-49 February 23, 2019 Iesniegums Lūgums apstiprināt LU SP biedra mandātu Patrīcijai Kuzminai. 
1.8/ID-5 January 12, 2019 Elīza Dāldere 1.8./ID-5 January 12, 2019 CV un Motivācijas vēstule Izteikta vēlme kandidēt uz izsludināto vakanci LU SP koordinētājs lietvedības jautājumos 
1.8/ID-50 February 25, 2019 Darja Semjonova 1.8/ID-50 February 25, 2019 Iesniegums Lūgums atbrīvot viņu no dienesta viesnīcas vecākās amata 
1.8/ID-51 February 27, 2019 Elīza Dāldere 1.8/ID-51 February 27, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 21.02.2019. LU SP valdes sēdes kavējumu 
1.8/ID-52 February 27, 2019 Diāna Ritere 1.8/ID-52 February 27, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 21.02.2019. LU SP valdes sēdes kavējumu. 
1.8/ID-53 March 5, 2019 Edvards Riekstiņš 1.8/ID-53 March 5, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 20.02.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-54 March 7, 2019 Linda Vēvere 1.8/ID-54 March 7, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 06.03.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-55 March 14, 2019 Deniss Celuiko 1.8/ID-55 March 14, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 07.03.2019. LU SP valdes sēdes kavējumu.  
1.8/ID-56 March 14, 2019 Kaspars Eglītis 1.8/ID-57 March 14, 2019 Iesniegums Lūgums atsaukt no sociālās programmas žūrijas amata 
1.8/ID-57  Kaspars Eglītis 1.8/ID-57  Iesniegums Lūgums attaisnot 07.2019. LU SP valdes sēdes kavējumu.  
1.8/ID-58 March 14, 2019 Kaspars Eglītis 1.8/ID-58 March 14, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 06.03.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-58 March 18, 2019 Rovenna Berga 1.8/ID-58 March 18, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 06.03.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-6 January 14, 2019 Elizabete Zariņa 1.8./ID-6 January 14, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 8.01.2019. LU SP Valdes sēdes kavējumu 
1.8/ID-60 March 19, 2019 Līvija Kačkāne 1.8/ID-60 March 14, 2019 Iesniegums, pielikumā uz 2. lpp. sēdes protokola izraksts Lūgums pieņemt zināšanai, ka LInda Ose nolikusi LU ĢZZF priekšsēdētājas vietnieces amatu. 
1.8/ID-61 March 19, 2019 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studējošo pašpārvalde 5-2/2019-1 March 14, 2019 Par LU SZF pašpārvaldes pārstāvjiem Satversmes sapulcē.Pielikumā LU SZF sēdes protokols uz 4. lpp. Lūgums apstiprināt LU SZF 2019. 13. marta sēdē pēc pašpārvaldes nolikuma noteiktajā kārtības ievēlētos pašpārvaldes pārstāvjus Satversmes sapulcē. 
1.8/ID-62 March 25, 2019 Agnese Ābele 1.8/ID-62 March 24, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 27.03.2019. LU SP kopsapulces kavējumu. 
1.8/ID-63 March 25, 2019 Deniss Celuiko 1.8/ID-64 March 25, 2019 Iesniegums. Lūgums atsaukt viņu no Projektu konkursa žūrijas locekļa amata. 
1.8/ID-64 March 26, 2019 Artūrs Lībietis- Lībaitis 1.8/ID-64 March 26, 2019 Iesniegums Lūgums apstiprināt Latvijas Universitātes Satversmes sapulcē studējošo senatoru kolēģijas apstiprinātos pārstāvjus. 
1.8/ID-65 March 27, 2019 LAtvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvalde 1.8/ID-65 March 18, 2019 Iesniegums, pielikumā protokola izraksts uz 2.lpp. Lūgums apstiprināt LU SP biedra mandātu Rinaldam Onckulim. 
1.8/ ID-66 March 27, 2019 Diāna Ritere 1.8/ID-67 March 23, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 21.03.2019. LU SP valdes sēdes kavējumu. 
1.8/ID-67 March 27, 2019 Diāna Ritere 1.8/ID-67 March 23, 2019 Iesniegums Lūgums apstiprināt 14.03.2019. LU SP valdes sēdes kavējumu. 
1.8/ID-68 March 27, 2019 Elīza Dāldere 1.8/ID-68 March 27, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 21.03.2019. LU SP valdes sēdes kavējumu. 
1.8/ID-69 March 27, 2019 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes studentu pašpārvalde 1.8/ID-69 March 27, 2019 Iesniegums Lūgums apstiprināt LU ĶF SP pārstāvjus LU Satversmes sapulcē.  
1.8./ID-7 January 14, 2019 Elizabete Zariņa 1.8/ID-7 January 14, 2019 Iesniegums Lūgums attaisnot 7.01.2019. LU FSP vadītāju sēdes kavējumu 
1.8/ID-70 August 27, 2019 Aiva Staņēviča 1.8/ID-70 August 27, 2019 Iesniegums, pielikumā uz 1. lpp. motivācijas vēstule. Izska vēlmi kandidēt uz LU un LU SP Vienošanās par studiju modernizāciju darba grupas locekļa amatu. 
1.8/ID-71 April 10, 2019 Artūrs Lībietis- Lībaitis 1.8/ID-72 March 26, 2019 Iesniegums Lūgums apstiprināt LU studējošo senatoru kolēģijas pārstāvjus LU Satversmes sapulcē. 
1.8./ID-8 January 14, 2019 Māra Aniņa 1.8/ID-8 December 19, 2018 Iesniegums Lūgums attaisnot 19.12.2018. LU SP kopsapulces kavējumu 
1.8/ID-9 January 14, 2019 Edvards Riekstiņš 1.8./ID-9 December 12, 2018 Iesniegums Lūgums attaisnot 19.12.2018. LU SP kopsapulces kavējumu 
Showing 70 items
Comments