Gada darbības pārskati

Šeit ir pieejami gan LU SP valdes, gan LU SP studējošo senatoru kolēģijas gada darbības pārskati
Ĉ
Alise Zīverte,
Apr 15, 2019, 10:26 AM
Ċ
Signe Skutele,
Jan 19, 2018, 3:19 AM
Comments