หน้าแรก

ประกาศล่าสุด

  • อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้ Google App For Education  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมครูในการใช้ GoogleApp For Education เพื่อสร้างเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ ในการขับเคลื่อนการศึกษาด้วย ICT โดยจัดอบรมในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ห้องประชุมศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์
    ส่ง 25 มี.ค. 2560 20:59 โดย Wasana Kasian
  • เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google App for education เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google App for education วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีพล
    ส่ง 16 มี.ค. 2560 22:36 โดย Wasana Kasian
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดิทัศน์ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

วิดีโอ YouTube
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook