หน้าแรก


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชา

 • ประกาศผลการสอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/2559 ประกาศผลการสอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/2559 ให้นักเรียนระดับชั้น ม.4/1 และ 4/2 ที่เรียนรายวิชา stem เข้าดูผลการทดสอบกลางภาคเรียนได้ที่ หน้าเว็บไซต ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2559 00:52 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • แจ้งไปยัง ม.4/1 ที่เรียนในคาบที่ 3 วันพุธที่ 29 มิ.ย.2559 ครับ เนื้อหาการสอนของวันที่ 29 มิ.ย.2559 ห้อง ม.4/1 คาบเรียนที่ 3 ให้ทำตามใบความรู้ที่ 1.3 (https://drive.google.com/a/lukhamhan.ac.th/file/d ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2559 22:25 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • แจ้งไปยังนักเรียนชั้น ม.4/1 ที่เรียนรายวิชา ง31201 สะเต็มศึกษา วันพุธคาบที่ 3 แจ้งไปยังนักเรียนชั้น ม.4/1 ที่เรียนรายวิชา ง31201 สะเต็มศึกษา วันพุธคาบที่ 3 คนที่ยังไม่ส่งสมุดที่ห้องพักคร ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2559 22:31 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • ประชาสัมพันธ์รายวิชา ง31201 สะเต็มศึกษา ยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 เข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา ง31201  สะเต็มศึกษา  ชั้น ม ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2559 22:36 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube