ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพงานประกันในสถานศึกษาและเตรียมการรับการประเมินปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ก.ค. 2561 21:46โดยLukhamhan TV Channel   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 08:24 ]
งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพงานประกันในสถานศึกษาและเตรียมการรับการประเมินปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมนิรมล อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29
< รายละเอียดทั้งหมด >


Comments