ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพแนวใหม่

โพสต์17 ก.ค. 2561 21:48โดยLukhamhan TV Channel
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00-16.30 น. กลุ่มงานวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพแนวใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ให้ความรู้โดยท่าน ศน.พิชัย ญาณศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ ห้องประชุมนิรมล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29
Comments