หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  • เชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.2561 เวลา 15.30 น.เชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ห้องประชุมนิรมล อาคารเกียรติสุรนนท์ รายละเอียด 
    ส่ง 6 ก.ย. 2562 07:21 โดย งานประกันคุณภาพ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มงานประกันคุณภาพฯ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสารงานประกัน


คำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพโรงเรียน


รายงานการประชุมงานประกันคุณภาพ
เอกสารประกอบการประเมิน

ปฏิทินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

บุคลากรขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ

นายนพรัตน์ ทองแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29

นายกิตติคุณ เกลี้้ยงเกลา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29

นายเกียรติศักดิ พลภูมิชัย 
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา