สือการสอน( VDO )


วิดีทัศน์ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ท่าแอโรบิกพื้นฐาน 1

วิดีโอ YouTube


วิดีทัศน์ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ท่าแอโรบิกพื้นฐาน 2

วิดีโอ YouTube


 วิดีทัศน์ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ท่าแอโรบิกพื้นฐาน 3

วิดีโอ YouTube


วิดีทัศน์ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ท่าแอโรบิกพื้นฐาน 4

วิดีโอ YouTube