หน้าแรก

ู^_^ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา ง20245 การสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ ครับ  ู^_^

ประกาศล่าสุด

  • มอบหมายงาน ม.1 คาบ 7-8 วันอังคารที่ 10 ธ.ค.2560 เนื่องจากครูเดินทางพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาทัศนะศึกษาที่จังหวัดมุกดาหาร จึงไม่สามารถดำเนินการสอนนักเรียนในห้องเรียนได้ตามปกติจึงขอ ...
    ส่ง 9 ม.ค. 2560 06:31 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
  • กิจกรรมการเรียนการสอน 7 มิ.ย.59 ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.4-1.8 หลังจากนั่นครูจะสาธิตการสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องมือของ Google Sketup เสร็จแล้วทำใบงานกิจกรรมที่ 1.3 การออกแบบช ...
    ส่ง 6 มิ.ย. 2559 21:56 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
  • แจ้งประชาสัมพันธ์รายวิชา ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชา ง20245 การสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ ไปเรียนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 225 กับคุณครูณรงค์วิทย ...
    ส่ง 30 พ.ค. 2559 20:18 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube