หน้าแรก

<<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS>>>>
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวสารายวิชา การออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS

 • ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2.5 เรื่อง การเขียนบทความ ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2.5 เรื่อง การเขียนบทความ จากหน้า 14 -22 แล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้ลงในใบงานที่ครูแจกให้<<< คลิกเพื่อเปิดไฟล์ใบความรู้ >>> เมื่อน ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2560 16:18 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • มอบหมายงาน ม.2/3-4 คาบ 2-3 ศุกร์ที่ 20 ม.ค.2560 ครูมาราชการที่โรงเรียนนารีนุกูลไม่สามารถเข้าสอนได้ในชั่วโมงจึงขอมอบหมายงาน ม.2/3-4 คาบ 2-3 ศุกร์ที่ 20 ม.ค.2560ย้ำ ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2560 14:59 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • มอบหมายงานคาบที่ 2-3 ศุกร์ที่ 4 พ.ย.2559   ให้นักเรียนศึกษาใบงานที่ 1.1 พื้นฐานการสร้างเว็บเพจจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แล้วทำกิจกรรมที่ 1.1 พื้นฐานการสร้างเว็บเพจดังภาพประกอบด้านล่าง
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 16:53 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • แจ้งไปยังนักเรียนที่รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS ให้นักเรียนทุกคนเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม Facebook ทุกคนนะครับเอาไว้รับทราบข้อมูลข่าวสารรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหน้าจอเว็บไซต์หลักครับ 
  ส่ง 2 ก.ค. 2559 00:43 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
 • แจ้งนักเรียนกลุ่มที่เรียนวัน พฤหัสบดี ชั่วโมงที่ 3-4 แจ้งไปยังนักเรียนกลุ่มที่เรียนวัน พฤหัสบดี ชั่วโมงที่ 3-4 วันที่ 23 มิ.ย.2559 ครูจะทำการทดสอบ 4 เรื่่อง คะแนนเต็ม 20 คะแนน ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:50 โดย ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
   เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ http://www.gg.gg/lu-cms

แผนผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

เอกสารประกอบการสอน

1.การติดตั้งจำลอง Server โดยใช้ Appserv 2.5.10

วิดีโอ YouTube