F0024S Kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor, 7.5 Högskolepoäng


Välkommen
till kursen Kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor!

Kursen ges på distans men har en fysisk träff vid kurstarten. Denna äger rum 25-26 januari på Södertörns högskola i Stockholm. Kursstart: fredagen den 25 januari, kl. 14.30.
Program

Kursregistrering:
Kursregistrering görs på ”Mitt LTU” under tiden 21-25 januari 2013.


Länk till Adobe Connect: https://connect.sunet.se/kritisktvt13/

Ansvariga lärare:


Anders Persson (examinator); tel: 0920-49 10 07; e-post: anders.persson@ltu.se

Liza Haglund; e-post: liza.haglund@sh.se

Utbildningsadministration:
Utbildningsadministrationen vid KKL; e-post: edukkl@ltu.se
Studenttorget Luleå campus; tel: 0920-49 20 00 (mån-fre 08:00-16:00); e-post: studenttorget@ltu.se


Underordnade sidor (1): Kursplan