• ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.2001
  • ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 43 ล้านบาท
  • ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย