หน้าแรก


ยินดีต้อนรับ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
                                   เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอพพลิเคชั่น EchoEnglish  ฟรี
                            นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)

                            ในการยกระดับภาษาอังกฤษของประชาชน

วิดีโอ YouTube


นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วิดีโอ YouTube

นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ประถม) Part [1/4]

วิดีโอ YouTube


นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ประถม) Part [2/4]

วิดีโอ YouTube


นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ประถม) Part [3/4]

วิดีโอ YouTube


นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ประถม) Part [4/4]

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube