การศึกษาตามอัธยาศัย

มุมนักศึกษา

กศน.อำเภอท่าวุ้ง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 กิจกรรมสถานศึกษา 
  

           เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และ กิจกรรมรดน้ำขอพร จาก ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง เนื่องใน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนชาวไทย ให้คงอยู่สืบไป

 

                    เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ “โครงการ มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ณ สำนักงาน  กศน. จังหวัดลพบุรี

 

         

           เมื่อวันที่ ๘  เมษายน ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์”โครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทย ไร้อุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ –๑๗ เมษายน ๒๕๕๗” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗

 

          เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อก้าวสู่สุดยอด กศน. ซีซั่น ๒ ของ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการฯ และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี สำหรับศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้ส่งนายก้องเกียรติ  สุขพละ นักศึกษาระดับ ม. ปลาย กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ซึ่งผลการแข่งขัน ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โดยได้รับถ้วยรางวัลฯ ใบประกาศฯ พร้อมทั้งเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

                 เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครู สิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเปิดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษา ณ ศาลา SML หน้า ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

         

           วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 

          

      เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครู สิริรัตน์  หัสดินรัตน์ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสอนเสริมและสอบซ่อมรายวิชาภาษาอังกฤษ ( พต11001 และ พต21001) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ ประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลา SML หน้า ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม”โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน”  ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำเภอสมยศ  มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๘ คน

 
 

 

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมป้องกันภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางคู้ ตำบลลาดสาลี่ และ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๘ คน 

 

     

 

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดโพธิ์แก้ว ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน

     

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูวรวัลย์ หิรัญ และ ครูเด่นนภา ภู่งาม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ รอบบริเวณ อาคาร ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.ตำบลบางคู้และ กศน.ตำบลบางลี่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๖๐  คน

         

 

         เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับฯ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการเข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีและการประเมินภาคประสบการณ์ของนักศึกศึกษาเทียบระดับฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๖  คน

 

 เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูสุนี  กุญแจทอง และครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วม จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำโอ่งแฟนซี) ให้กับประชาชนในพื้นที่

 

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ในสังกัดศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง นางสาวณิยะวรรณ  ชูทอง และ นางสาวธัญญรัตน์ เปียอยู่ ครู ศรช. สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่ขอลาออก เนื่องจากต้องกลับไปดูแลมารดาและประกอบอาชีพส่วนตัว

 

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีเปิดกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการขยายผลชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านช่องน้ำไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

       เมื่อวันที่    มีนาคม  ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดยผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ฯ  ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ซึ่งการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๕๗

 

         

  เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอัคคีภัย” ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง, ตำบลบางงา, ตำบลหัวสำโรง, และตำบลบ้านเบิก ณ เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๗๐  คน

           

      เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยกิจกรรมที่จัดได้แก่ การแข่งขัน วิ่งแข่ง ๑๐๐ เมตร ชาย-หญิง, การแข่งขัน แชร์บอล ชาย-หญิง,  การแข่งขัน วิ่งกระสอบ และ การแข่งขันชักกะเย่อ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันขบวนพาเหรดและกองเชียร์ร่วมด้วย

 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลบางคู้ ตำบลบ้านเบิก ตำบลมุจลินท์ ตำบลบางลี่ และตำบลเขาสมอคอน โดยในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เข้าฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เข้าศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรโดยใช้เกษตรธรรมชาติของ ศูนย์ กศน. อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน 

 
         เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๐๐  คน

     
           เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมจัดกิจกรรมการประกวด “สุดยอด กศน.”ประจำปี ๒๕๕๗ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายก้องเกียรติ  สุขพละ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

        

      เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ผอ.วนิดา  เชียงกูล  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  มอบให้คณะครูและนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

            

          ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้มีความรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๓ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้ ICT กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน

       

 

           เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ผอ.ศุทธินี งามเขตต์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน และคณะฯ เพื่อเข้านิเทศเยี่ยมเยียน และติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์ โดยเน้นการติดตามผลการดำเนินงานจำนวน ๓ เรื่องดังนี้  (๑) ผลการดำเนินการในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง (๒) การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓) การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยและการประเมินระดับการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน ของ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

        เมื่อวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมใจร่วมแต่งไทยเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจะมีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ไปจนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

          

       เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดพระปรางค์มุนี จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๖๐  คน

 

          

              

                 เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  โดยมี นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ วัดยวด ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีซึ่งการประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นวันครบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

         เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี ร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของตำบลต่าง ๆ ในอำเภอท่าวุ้ง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๒ ชิ้น ส่งเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีต่อไป

         

      เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครูชำนาญการพิเศษ และครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครฯ  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และบ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่ ตำบลโคกสลุด ตำบลบ้านเบิก ตำบลบางงา และตำบลหัวสำโรง

 

         

 

           

          เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรม ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง  โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี  กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย

           เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดยวด  ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี  กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี  และ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย

 

           เมื่อวันที่   มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  ให้การต้อนรับ คณะครู จาก ศูนย์ กศน.อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง

        เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะ ครู  ในสังกัดฯ  หน่วยงานภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา   องค์กรนักศึกษา  ให้การต้อนรับ นายอรุณ  รักษาทรัพย์  นายชาญ  นพรัตน์  และ นางราตรี  กลิ่นประทุม  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) เพื่อเข้าประเมิน คุณภาพฯ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่ นิเทศงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลมุจลินทน์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  และ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดประชุมคณะกรรมกรรมสถานศึกษา ณ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

     

          เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมงานต้อนรับคณะกรรรมการกลั่นกรองพิจารณารางวัล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๗  ณ ศาลาบางคู้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

  

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖

              เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับ “โครงการอบจ.ลพบุรี พบประชาชน” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ซึ่งในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก สส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การปั้นตุ๊กตาจากดินไทย การปั้นดอกไม้จากดินไทย การทำปอเปี๊ยะสด  ให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ และบริการตัดผมฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จากนั้น สส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช ได้เข้าเยี่ยม กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.วนิดา  เชียงกูล และ คณะครู กศน. ให้การต้อนร้บ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         กศน.ตำบลบางงา สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีการปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายใน และ ภายนอก กศน.ตำบล ให้มีความร่มรื่น สอาด และเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมอื่นๆ ของ กศน. ตำบล  

 

 

 

 

 

 

 

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ในสังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา จาก สมศ. โดยมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทุกวันจันทร์

 

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ออกข้อสอบ พนักงานราชการ ของ สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี ณ โรงแรมเทพธานี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

              ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีการจัดโต๊ะหมู่เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ หน้าอาคาร ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และมีการจัดนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการสำคัญต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดสมุดลงนามถวายพระพรฯ ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๕๖  นี้

 

 

 
 

 
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลปลายภาคเรียนของสถานศึกษา ซึ่งในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

      

        เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ในสังกัดศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบ ๘ นโยบายการศึกษา พัฒนาสู่กลยุทธ์ สุดยอดเด็กไทย คิดไกลคิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมหลังใหม่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

     เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน. อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี มอบให้ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      

 

 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ให้การต้อนรับ ผอ.ณัฐพัชร์ ภูวิชญานุวัฒน์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะฯ ในการเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

          เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  โดยมีคณะกรรมการในการประเมินฯ จำนวน ๓ ท่าน คือ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอ บ้านหมี่  ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และ ศึกษานิเทศก์สุมนณ์  บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าประเมินคุณภาพภายในฯ เพื่อให้ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 
 

 

 
         
          เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด ฯ ได้ดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ซึ่งการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ และ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖
          เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และ งานพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ กศน.อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

         
          เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ. วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

 

 

           เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ. วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

 

 

 
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำสมุดทำมือ ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดยวด ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล  สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  นำนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ ๓ ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุดสาคร

    

 

           ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT  หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้มีความรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ ๕ ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน

 

 

 

 

 

 

 

     ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ บริเวณหน้าอาคาร ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

                 เมื่อวันอังคารที่   สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ร่วมกัน พัฒนา ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง โดยปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด รอบศูนย์ กศน.อำเภอ ท่าวุ้ง และบริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

 

          เมื่อวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ในภาคเรียน รวมถึงชี้แจงบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาต้องปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

 

 

 

 

              เมื่อวันอังคารที่ ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรนักศึกษา คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมกรรมสถานศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมทั้ง ความคืบหน้าของการจัดโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้

 

 

 

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ นางสาววราภรณ์  นันทสุคนธ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. พร้อมคณะ และศึกษานิเทศก์นิตยา  มุขลาย ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ในการเข้านิเทศเยี่ยมเยียน ผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะของ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 
 
 

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการผู้ว่าพบประชาชน (จังหวัดยิ้ม)  ณ วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร การทำพวงมะโหตร การทำปอเปี๊ยะสด บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

          เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล ในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมเยียน เด็กชายอภิชาติ  คงเกตุ (น้องผักกาด) ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่ง น้องอภิชาติ มีความพิการ ขาทั้งสองข้าง ไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องใช้รถเข็นช่วยในการเดินทาง อีกทั้ง น้องอภิชาติ ยังไม่ได้เรียนหนังสือ ทาง ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จึงได้นำสื่อแบบเรียน เกี่ยวกับการฝึกเขียนตัวอักษร การฝึกระบายสี พร้อมทั้ง อุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ มามอบให้กับ น้องอภิชาติ พร้อมกันนี้ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้มอบให้ นางสาวปาริชาติ มาแก้ว ครู กศน.ตำบลโคกสลุด เข้ามาสอนหนังสือ ให้กับน้องอภิชาติ ในวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับ น้องอภิชาติ เพื่อให้ น้องอภิชาติ สามารถอ่านออกเขียนได้ สามารถเขียนชื่อของตนเองได้ และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ที่สูงขึ้น ต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ ผอ.วนิดา เชียงกูล ได้เข้าตรวจเยี่ยม บ้านหนังสืออัจฉริยะ ใน ตำบลโคกสลุด และ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู จาก สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุริ และ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการเข้ารับการศึกษาให้กับนักศึกษา  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๘ คน

 

 

 

      เมื่อวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะทำงานชุดปฏิบัติการด้านยาเสพติดประจำตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.วนิดา เชียงกูล รับหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบลตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน
 

          เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูอาสามัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดโครงการ “อ่านกัน...ทั่วบ้านทั่วเมือง” ให้กับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลชุมชน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน  ของทุกตำบล ในอำเภอท่าวุ้ง โดยการจัดกิจกรรมจัดมุมรักการอ่าน  พร้อมทั้งมอบตะกร้าหนังสือให้กับหมู่บ้านที่ร่วมโครงการ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง และเพื่อให้บริการเชิงรุกห้องสมุดเข้าถึงแหล่งชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล และทำให้ มีแหล่งการอ่านการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในชุมชน

 

         
        เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู นักศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  เข้าร่วมงาน กศน.สัญจร ๒๕๕๖ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน” จังหวัดลพบุรี ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรรมโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  มหัศจรรย์แห่งดวงดาว นิทรรศการวิทยาศาสตร์  นิทรรศการเกษตรธรรมชาติ  มหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑๐๘ อาชีพ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมตะลุยแดนไดในเสาร์  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดย สำนักงาน กศน., สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ, ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

     เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา  เชียงกูล   ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ ประจำปี  ๒๕๕๖  ณ วัดไลย์  ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดไลย์ ของชาวตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดและยึดถือปฏิบัติกันมากันมายาวนานเป็นประจำทุกปี

        
     

        เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับ นายธนากร ดอนเหนือ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี และคณะบุคลากร จากสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคารคิดเป็น สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

     
      
         เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมงาน "ถักร้อยดวงใจ รวมไว้ด้วยรัก จากละโว้ธานี สู่วิถีชาวทะเล" งานเลี้ยงอำลา ผอ.กฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เป็น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

       
          เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วย ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาใหม่  โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑  การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

 

 

       เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน “โครงการอบรมเสริมทักษะ พัฒนาเด็กและเยาวชน ปิดเทอมเติมประสบการณ์” ของเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่าน รวมถึงวิธีการในการเข้าใช้บริการห้องสมุดฯ ให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

 

 

 

 

        เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ครูนวพรรษ  ธรรมสกุล ครูชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียนและประเมิน กศน.ตำบลจำนวน ๑๑ ตำบล ในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว กศน.ตำบลบางคู้ กศน.ตำบลลาดสาลี่ กศน.ตำบลบ้านเบิก กศน.ตำบลหัวสำโรง กศน.ตำบลท่าวุ้ง กศน.ตำบลบางงา กศน.ตำบลเขาสมอคอน กศน.ตำบลโคกสลุด กศน.ตำบลมุจลินท์ และ กศน.ตำบลบางลี่ พร้อมกันนี้ได้เข้านิเทศเยี่ยมเยียน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

         เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้จัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๖  ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

            เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย  นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมเยียน กลุ่มวิชาชีพ ตำบลเขาสมอคอน ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพ การทำหมี่กรอบ หมูที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ กลุ่มวิชาชีพ การทำน้ำพริกเผา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อสอบถามความต้องการพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิชาชีพทั้ง ๒ กลุ่ม ของตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

              เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูยุพิน  เต๊ะขันหมาก ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มการเพาะเห็ดนางฟ้า) หมูที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาศิลปประดิษฐ์ (การจักสานเชือกเส้นพลาสติก) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ) หมู่ที่ ๓ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  และ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดประชุมคณะกรรมกรรมสถานศึกษา ณ ห้องสมุดอำเภอท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี ซึ่ง ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้ทำการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อที่จะได้สามารถดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนประชาชนของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานโครงข่ายรัฐบาล ณ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ โซน B กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมงานโครงข่ายฯ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน

 

      เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครูสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวุ้ง ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และ การทำยาดมสมุนไพร ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

          เมื่อวันที่ ๑๑ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔ คน

 

 

 

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมคัดเลือก “สุดยอด กศน.” ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานของผู้เข้าประกวดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

      
      ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยเพื่อรณรงค์การแต่งไทยเนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี ๒๕๕๖ ที่จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ – ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วยคณะครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล จัดโครงการศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ ศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการและกลุ่มอาชีพจักสานเส้นเชือกพลาสติกและกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบและก้านมะพร้าว ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๕๓  คน

 

 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

 
           เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการ อำเภอยิ้ม ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำตุ๊กตาแฟนซี การทำโอ่งแฟนซี พร้อมด้วยบริการตัดผมให้แก่ประชาชนในพื้นที่

     

 
    
          เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง และอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนของ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน. อำเภอท่าวุ้ง ณ จังหวัดเลย โดยในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย  ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพฯ ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๕๖  เข้าศึกษาดูงาน กศน.ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และ กศน.ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ เข้าศึกษาดูงานเกษตรธรรมชาติอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน   ๒๗  คน

 
 
 

 

 

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

 
          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมที่จัด ได้แก่ การทำสมุดทำมือ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมีของรางวัลต่างๆ มากมายที่นำมาแจกกับเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ตุ๊กตา เครื่องเขียน ของเล่น บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน พร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆ มากมาย

 

 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับคณะครู โรงเรียนวัดเขาสมอคอน หมู่ที่ ๒  ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย แบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่านิทานและระบายสี การเขียนเรียงความ การอ่านจับใจความ การปิดตากินกล้วย กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี การเหยียบลูกโป่ง ให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีของรางวัลมากมาย ได้แก่ ตุ๊กตา เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม เครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียนทุกคน บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนานของนักเรียนพร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆ มากมาย แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖  มกราคม  ๒๕๕๖ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

       

      

 

 

 

 

  
ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง
 
 
ที่ตั้ง : ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี อำเภอท่าว้ง จังหวัดลพบุรี
  ปรัชญา: สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต
  วิสัยทัศน์: ประชาชนในอำเภอท่าวุ้งเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงเพื่อนำไปสู่สังคมอุดมปัญญา    
 
  
 
 
 
กิจกรรมงานการศึกต่อเนื่อง

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การถักตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)   ผู้เรียนจำนวน  ๒๐  คน

 

           ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ทำการสอนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๓   ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมี นางอุบล  สิงห์สูง  วิทยากรผู้สอน  ผู้เรียน ๑๘  คน

 

         

 

       ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ ( การประดิษฐ์ผ้าต่อเป็นของใช้ ) ทำการสอนที่ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่  ๑๐   ตำบลบ้านเบิก   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมี นางสุมาลี  คำบุปผา  เป็นวิทยากรผู้สอน

 

         

       ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ ( สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง ) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่     ตำบลท่าวุ้ง   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมี นางอริสา  ทรัพย์เจริญ  เป็นวิทยากรผู้สอน

 

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ ( การจัดดอกไม้สดและงานใบตอง ) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่     ตำบลบางคู้   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง โดยมี นายฤติมา  พรหมแสงใส  เป็นวิทยากรผู้สอน จำนวนผู้เรียน ๑๕  คน

 

          ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง วิชาคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  ทำการสอน ณ ศูนย์เรียนรู้ ICT กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง โดยมี น.ส.กาญจน์เกส พลมาลา  เป็นวิทยากรผู้สอน จำนวนผู้เรียน ๑๒ คน

 
       

           ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ทำการสอนที่ หมู่ที่ ๕   ตำบลลาดสาลี่   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมี นางอารีวรรณ บุญมั่น  วิทยากรผู้สอน

       

 

            ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานกระเป๋าเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๑๕๘  หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๗ (หยุดวันจันทร์และวันอังคาร) โดยมีนางวรรณศิริ  ปั้นอยู่  เป็นวิทยากรผู้สอน  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

         ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำกระเป๋าจากใบลาน) ทำการสอนที่ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๗  โดยมีนางอรัญญา  วายุโรจน์  เป็นวิทยากรผู้สอน  จำนวนผู้เรียน ๑๗ คน

         ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ทำการสอนที่ กศน.ตำบลหัวสำโรง   ตำบลหัวสำโรง   อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๗ (หยุดวันจันทร์และวันอังคาร) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมี นางอารีวรรณ บุญมั่น  วิทยากรผู้สอน จำนวนผู้เรียน  ๑๕  คน

 

         ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๗๑  หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๗ (หยุดวันจันทร์และวันอังคาร) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  โดยมีนางเฉลียว  มั่งคั่ง  เป็นวิทยากรผู้สอน  จำนวนผู้เรียน ๑๕  คน

         

 

         ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ขนมอบ ทำการสอนที่ ศาลาSML หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๗ (หยุดวันพุธ) วันละ ๓ ชั่วโมง โดยมีนางทัศนีย์ ศรีศิริภิญโญ เป็นวิทยากรผู้สอน  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

             

                  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง) ทำการสอนที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๖  ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๗ (หยุดวันจันทร์และวันอังคาร) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.)  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

          

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การสานเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๓  ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่    มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.) โดยมี นางประนอม  บัติทิม เป็นวิทยากรผู้สอน จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน 

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (สานผลิตภัณฑ์เส้นเชือกพลาสติก) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๔  ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่    มกราคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.) โดยมี นางวิภานันท์  มาทัพ เป็นวิทยากรผู้สอน จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

               ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๔๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำดอกไม้จากดินไทย) ทำการสอนที่ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ (หยุดวันอังคารและวันพุธ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ) จำนวนผู้เรียน  ๑๕ คน

         

 

 

                   ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๕๐ ชั่วโมง  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ ศาลา SML หมู่ที่ ๖ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๖ (หยุดวันพุธและวันพฤหัสบดี) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.) จำนวนผู้เรียน ๒๐ คน

 

 

                   ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๕๐ ชั่วโมง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๖ (หยุดวันพุธและวันพฤหัสบดี)เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.) จำนวนผู้เรียน ๒๐ คน

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ๓๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ให้กับผู้สูงอายุ ทำการสอนที่ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว  หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง  (หยุดพัก เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) โดยมี นางวิภานันท์  มาทัพ  เป็นวิทยากร จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

           ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง  วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ กศน.ตำบลหัวสำโรง หมู่ที่ ๑๔  ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕  ชั่วโมง  จำนวนผู้เรียน  ๒๓  คน    

 

 

 

           ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การถักกระเป๋าจากเชือกป่าน) ทำการสอนที่ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  (หยุดวันอาทิตย์,วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕  ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน  ๒๓ คน


              ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง  วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  (หยุดวันอาทิตย์,วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕  ชั่วโมง  จำนวนผู้เรียน  ๒๓  คน          

         ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖  (เรียนทุกวัน) เวลา ๑๖.๐๐ น ๑๙.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๓  คน

 

 

 
 

 

 

 

 

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ทำการสอน ที่ ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๖.๓๐ น. ๑๙.๓๐ น. จำนวนผู้เรียน ๑๓ คน

 

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นตาม โครงการ OTOP MiNi MBA หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์จากเชือกป่าน) ทำการสอน ณ ศาลา SML  หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ๑๕.๐๐ น. จำนวนผู้เรียน   ๒๐ คน

 

 

 

 

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง  จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ทำการสอน ณ ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๑ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐น.  ๑๙.๓๐ น. จำนวนผู้เรียน ๑๓ คน

 

 

 

 

        เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลมุจลินท์ และตำบลโคกสลุด  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ วัดมุจลินท์ ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน

 

 

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางคู้ ตำบลลาดสาลี่ และตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๕ คน

 

                   เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๖ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนวัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๓๕ คน

           ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอน ณ  บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ต.มุจลินท์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

           ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ทำการสอน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าวุ้ง  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์)  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

 
 
           เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านท้ายลาด ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕ คน


เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดเจริญธรรม (ถ้ำภูตอง) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางงาและตำบลเขาสมอคอน ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง โดยจัดอบรมให้ความรู้ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้ป๋วยอั้งภากร จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๔๓ คน

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย ศึกษานิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ สังกัดศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด ลพบุรี เข้านิเทศก์เยี่ยมเยียน กศน.ตำบลบางงา และกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์กระเป๋าจากใบลาน) ซึ่งจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางงา และ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ลานที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดบอร์ดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง พร้อมทั้งจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้า ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรนักศึกษา คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมกรรมสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมทั้งขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมทั้งนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่จะจัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูสังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการ อำเภอยิ้ม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำตุ๊กตาแฟนซี การทำโอ่งแฟนซี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วย ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

 
 

 

 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะทำงานชุดปฏิบัติการด้านยาเสพติดประจำตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.วนิดา เชียงกูล รับหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบลตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะทำงานชุดปฏิบัติการด้านยาเสพติดประจำตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.วนิดา เชียงกูล รับหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบลตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมประชาคม เลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่ง ผอ.วนิดา เชียงกูล รับหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบลของตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 
 

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของสำนักงาน กศน. รวมถึงรายละเอียดการจัดทำโครงการ และวิธีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทำแบบรายงานได้ถูกต้องตรงกัน

 

 

 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน. อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ศึกษานิเทศก์นิตยา มุขลาย พร้อมคณะนิเทศก์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศก์เยี่ยมเยียน การจัดทำเอกสารประกันคุณภาพภายใน ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูนำเสนอและรายงานผลในการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพภายในของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการ อำเภอยิ้ม ณ วัดลาดสาลี่ ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำตุ๊กตาแฟนซี การทำยาดมสมุนไพร และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะนิเทศงานการศึกษาพื้นฐาน ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ได้เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว กศน.ตำบลหัวสำโรง และ กศน.ตำบลบ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลบางลี่ และ กศน.ตำบลมุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนนักศึกษาของแต่ละตำบล

 

เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้มอบหนังสือในโครงการสร้างสังคมแห่งการอ่านศาลาชุมชนมีชีวิต ณ มุมอ่านหนังสือประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พร้อมทั้งเข้านิเทศเยี่ยมเยียน การเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน. ตำบลบางงา หมู่ที่ ๗ ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม และ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลบางคู้ ตำบลบ้านเบิก ตำบลมุจลินท์ ตำบลบางลี่ และตำบลเขาสมอคอน โดยในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เข้าฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นจำนวน ฐานการเรียนรู้ วิชาอาหารขนม วิชาเกษตรธรรมชาติ วิชาการสานเชือกเส้นพลาสติก และ วิชา การเพาะเห็ด ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เข้าศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรโดยใช้เกษตรธรรมชาติของ ศูนย์ กศน. อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ และเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบรรจุภัณฑ์และการตลาด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวน ๑๖๒ คน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดยผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อาจารย์ นิตยา มุขลาย จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู จาก ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะทำงาน จัดทำสื่อหนังสือเรียนรายวิชาเลือก โดยการถอดองค์ความรู้ จาก นายบุญชู แห่งเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูณรงค์ชัย นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต กิจกรรมการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๑ คน

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร การทำโอ่งแฟนซี มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูณรงค์ชัย นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต “กิจกรรมการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๕ คน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๕ คน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูสุนี กุญแจทอง ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต “กิจกรรมรู้พิษภัยห่างไกลยาเสพติด” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าวุ้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๘ คน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติ จาก สส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฯในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ หอประชุม โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่ กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ ณ ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ กลุ่มอาหาร-ขนม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางจาก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู อาสาสมัครและครู กศน.ตำบล จัดโครงการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้กับกลุ่มเป้าหมายตำบลบางลี่ ตำบลมุจลินท์ และตำบลโคกสลุด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๕ คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูและนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ D พัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์รีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งฐานการจัดกิจกรรมเป็น ๔ ฐานการเรียนรู้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศเยี่ยมเยียน กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำตุ๊กตาการบูร การทำสมุดทำมือ มีการบริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ค่ายหัตถวุฒิ แคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน โดยได้จัดกิจรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ จำนวน ๔ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานที่ ๑ คำศัพท์น่ารู้
ฐานที่ ๒ บทสนทนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ฐานที่ ๓ มารู้จักเพลงอาเซียน
ฐานที่ ๔ อาเซียนศึกษา

ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔ คน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ณ วัดท่าราบ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ช่วยลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ จัดประชุมองค์กรนักศึกษาของศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ในภาคเรียน รวมถึงชี้แจงบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาต้องปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าเข้านิเทศเยี่ยมเยียน กศน.ตำบลบ้านเบิก และเข้านิเทศ กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการเพาะเห็ดภูฐาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเบิก และวิชาจักสานเชือกเส้นพลาสติก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นรวมทั้งสอบถามถึงความพึงพอใจในการให้บริการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นของ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการรู้พิษภัยห่างไกลยาเสพติด ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๗ คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครูในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๗ คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล จัดโครงการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเกศินี ศรีสาธร ครูชำนาญการ พร้อมด้วยคณะครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการเปิดโลกทัศน์อาชีพสู่ชุมชน ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลบางคู้ ตำบลบ้านเบิก ตำบลมุจลินท์ ตำบลบางลี่ และตำบลเขาสมอคอน โดยมี สส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช เป็นประธานเปิด จากนั้นได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าคอย ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ ศึกษาดูงานวิชาชีพ การจักสาน การทำอาหาร-ขนม ของ กลุ่มสตรีบ้านบางแอก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน

ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยครู วรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมการทำเวทีประชาคมเพื่อค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของชุดปฏิบัติการตำบลบางคู้ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดย ผอ.วนิดา เชียงกูล รับหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำตำบล

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้คณะครูอาสาฯ ครูกศน.ตำบล และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ผู้ติดยาเสพติด) ณ วัดเกตุ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ วิชาการทำยาดมสมุนไพร การทำโอ่งแฟนซี และการทำสมุดทำมือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๒ คน

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดคลองเม่า ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำโอ่งแฟนซีและการทำยาดมสมุนไพร และมีบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดขาว ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาสากลของชาวพุทธทั่วโลก เนื่องด้วยเป็นวันแห่งการเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพุทธศาสนาถึง ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน นั่นคือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ถือเป็นวาระสำคัญยิ่งแห่งการฉลองพุทธ สมัยที่พระองค์ทรงตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้เข้านิเทศเยี่ยมเยียน กลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) และ การสอนนักศึกษาพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการนิเทศเยี่ยมเยียนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ทางด้านการสอนนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และ การสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ของตำบลบางงา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๗ คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้กับนักศึกษาใหม่ โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช ๒๕๕๑ การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินคุณธรรม รวมถึงการประเมินผลปลายภาคเรียน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน ๑๒๗ คน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และ ครู กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการ OTOP Mini MBA " ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในงาน OTOP Mini MBA ในครั้งนี้

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดมุจลินท์ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำการบูรแฟนซี มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลบางคู้, ตำบลลาดสาลี่, ตำบลท่าวุ้ง, ตำบลโพตลาดแก้ว, ตำบลบ้านเบิก และตำบลหัวสำโรง ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน กิจกรรมที่จัดได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ มากบุญ ประธานชุมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าวุ้ง กิจกรรมการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน, และการทำยาดมสมุนไพร

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลบางงา, ตำบลบางลี่, ตำบลมุจลินท์, ตำบลโคกสลุด และตำบลเขาสมอคอน ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน กิจกรรมที่จัดได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ มากบุญ ประธานชุมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าวุ้ง กิจกรรมการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน, การทำการบูรแฟนซี และการทำยาดมสมุนไพร

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดสามัคคีธรรม ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร การทำโอ่งแฟนซี มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

             เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรฯ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้เข้านิเทศเยี่ยมเยียน การดำเนินการจัด กศน.ตำบล ในอำเภอท่าวุ้ง ได้แก่ กศน.ตำบลหัวสำโรง กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว และ กศน.ตำบลบางงา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การจัด กศน.ตำบล ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะครู สังกัด กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ณ เมรุวัดยวด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

            เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดโครงการ “ปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน” ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี กิจรรมที่จัดได้แก่ กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมการอ่านเร็ว กิจรรมปาโป่งตอบปัญหา กิจกรรมล้วงไหความรู้ และกิจกรรมการปลูกต้นพิกุล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรี โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ทุกวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวัน “รักการอ่าน” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ นายณรงค์ชัย นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบล และนางเด่นนภา ภู่งาม ครูอาสาสมัคร ฯ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( ผู้ติดยาเสพติด) ณ วัดเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม ที่ ณ วัดบ้านม่วง ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร การทำโอ่งแฟนซี มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วย คณะครู กศน. อำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการ English On Tour ให้กับนักศึกษาพื้นฐาน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ การจักสานเชือกเส้นพลาสติก ณ กศน.ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ วิชา ศิลปประดิษฐ์ การปั้นดินจิ๋ว ณ กศน.ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร การทำสมุดทำมือ มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดยผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง พร้อมใจแต่งไทยเพื่อรณรงค์การแต่งไทยเนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี ๒๕๕๕

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีนำโดยผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ D ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งฐานการจัดกิจกรรมเป็น ๔ ฐานการเรียนรู้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๕ คน

เมื่อวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ คน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการชุมชนเข้มแข็งผลิตอาหารใน ๔๕ วัน “กระบวนการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูเด่นนภา ภู่งาม พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมฟื้นฟูและเยียวยา กศน.ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอก กศน.ตำบลบางลี่

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ ครูณรงค์ชัย นวลจันทร์ ครู กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมฟื้นฟูและเยียวยา กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการย้าย กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว ไปยังวัดโพธิ์แก้ว ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอก กศน.ตำบลโพตลาดแก้วแห่งใหม่ซึ่งได้ความอนุเคราะห์สถานที่จากเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มอบให้ คณะครู สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ กำนันตำบลบางคู้ ครูวรวัลย์ หิรัญ และชาวบ้านในตำบลบางคู้ จัดกิจกรรมฟื้นฟูและเยียวยา กศน.ตำบลบางคู้ โดยทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอก กศน.ตำบลบางคู้ และปรับภูมิทัศน์ รอบบริเวณ กศน.ตำบลบางคู้ โดยทำการปลูกพืชสวนครัวและผักปลอดสารพิษ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ครูวรวัลย์ หิรัญ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟูและเยียวยา กศน.ตำบลบางคู้ โดยทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอก กศน.ตำบลบางคู้ ปรับภูมิทัศน์ โดยรอบ กศน.ตำบลบางคู้ เตรียมแปลงปลูกพืชสวนครัวและผักปลอดสารพิษ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๕ โดยเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๕ โดยเข้าศึกษาดูงาน ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา และ การบริหารจัดการ กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล มอบให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมจัดกิจกรรม กศน. อำเภอเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้ม ที่ ณ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร การทำโอ่งแฟนซี มีการให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมบำรุงรักษา แปลงเพาะปลูกผักปลอดสารพิษที่ได้ปลูกไว้บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมที่จัด ได้แก่ การทำสมุดทำมือ กิจกรรมสอยดาวความรู้ การให้บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ โดยมีของรางวัลต่างๆ มากมายที่นำมาแจกกับเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ รถจักรยาน ตุ๊กตา เครื่องเขียน ของเล่น บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน พร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆ มากมาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับคณะครู โรงเรียนวัดหนองหลวง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหลวง ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย แบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่านิทานและระบายสี การเขียนเรียงความ การอ่านจับใจความ การปาโป่งชิงรางวัล กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี การเหยียบลูกโป่ง การประกวดร้องเพลง ให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีของรางวัลมากมาย ได้แก่ รถจักรยาน ตุ๊กตา เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม เครื่องดื่ม และไอศครีม ให้แก่นักเรียนทุกคน บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนานของนักเรียนพร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆ มากมาย แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

ข่าวกิจกรรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ปี ๒๕๕๕

   ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา การจักสานเชือกเส้นพลาสติก ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์ จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 
       ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา การจัดดอกไม้สดในงานพิธี ทำการสอน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓  ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ ๑๙.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน 
 

 
          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การทำโมบายจากหลอดดูดน้ำ) ทำการสอน ณ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน 

         
  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย ทำการสอน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

 

              ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การหล่อปูนปาสเตอร์) ทำการสอน ณ ศาลา LML หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง หยุดวันพุธ - พฤหัสบดี จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

 

           ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา อาหาร-ขนม ทำการสอน ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑  ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง หยุดวันเสาร์ จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

 

              ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา การจักสานเชือกเส้นพลาสติก ทำการสอน ณ บ้านเลขที่  ๑๕๘ หมู่ที่ ๑๒  ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑  ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

          ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วิชา การจักสานเชือกเส้นพลาสติก ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑  ตำบลบางลี่  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์ จำนวนผู้เรียน ๑๘ คน

 

 

 

 

ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การประดิษฐ์ของใช้จากหลอดน้ำ) ณ กศน.ตำบลบางงา หมู่ที่ ๗  ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๒๐ คน

 

ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การถักตะกร้าจากเชือกป่าน) ณ บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๘  ตำบลบ้านเบิก  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน 

ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การถักตะกร้าจากเชือกป่าน) ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๘ คน

     
ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จัดฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา ศิลปประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์จากเชือกป่าน) ณ ศาลา SMP หมู่ที่ ๖ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๑กรกฎาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์ และวันอังคาร) วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๒๐ คน

 

            ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง ในพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒ วิชา ดังนี้

           - วิชา อาหาร-ขนม ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๘  ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 
 

           -วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การถักกระเป๋าจากเชือกป่าน) ณ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

       ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง ในพื้นที่ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี จำนวน  ๒ วิชา ดังนี้

            - วิชา อาหาร-ขนม ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

 

              - วิชา ศิลปประดิษฐ์ (จักสานเชือกเส้นพลาสติก) ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙  - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

            ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (จักสานเส้นเชือกพลาสติก) ทำการสอนที่ บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ (หยุดวันวันอาทิตย์และวันจันทร์) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

 

 

            ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ - ๕๐ ชั่วโมง ในพื้นที่ตำบลหัวสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน  ๒ วิชา ดังนี้

          - วิชา อาหาร-ขนม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓  - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

          - วิชา ศิลปประดิษฐ์ (งานโครเชต์) หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙  - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๗ คน

 

 

 

 

        ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐-๕๐ ชั่วโมง ในพื้นที่ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวน  ๒ วิชา ดังนี้

          ๑. วิชา การนวดผ่าเท้า ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่ ๑๘ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๖ คน

          ๒. วิชา ศิลปะประดิษฐ์การจักสานเชือกเส้นพลาสติก ณ บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

           

         ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชา ขนมไทย หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

        ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (จักสานเส้นเชือกพลาสติก) ทำการสอนที่วัดสนามไชย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

             ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา ศิลปประดิษฐ์ (การถักตะกร้าจากเชือกป่าน) ทำการสอนที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

             ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชาอาหาร-ขนม ทำการสอนที่ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

               ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชาอาหาร-ขนม ทำการสอนที่ ทำการสอนที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. วันละ ๓ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 

 

                ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทำการสอนที่ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.  จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

     

         ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเส้นเชือกพลาสติก) ทำการสอนที่ กศน.ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๕ (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 
 
 

              ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเส้นเชือกพลาสติก) ทำการสอนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพตลาดแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

         วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (จักสานเส้นเชือกพลาสติก)  ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

  

      วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์  วิชา การจักสานเชือกเส้นพลาสติก ณ ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

       วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปะประดิษฐ์ (การจักสาน) ณ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

     วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง  วิชา เกษตรอินทรีย์ 
 ณ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

      วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง  วิชา ศิลปประดิษฐ์  ณ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

 
         

            ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (สานเส้นเชือกพลาสติก) ทำการสอนที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 

      
  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การร้อยลูกปัดคริสตัล) ทำการสอนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลลาดสาลี่ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชาศิลปประดิษฐ์ (การถักตะกร้าจากเชือกป่าน) ทำการสอนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเขาสมอคอน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ น. วันละ ๕ ชั่วโมง โดยมี นางวันทิพย์ สินไทยกิตติโชค เป็นครูผู้สอน จำนวนผู้เรียน ๑๕ คน

 
 
 
 
 
สถานการณ์  กศน.ตำบล ที่ประสบภัยน้ำท่วม
             รายงานสถานการณ์  กศน.ตำบล สังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สำหรับ กศน.ตำบลที่น้ำท่วมซึ่งปัจจุบันน้ำแห้งแล้วได้แก่ กศน.ตำบลบางคู้ และ กศน.ตำบลบ้านเบิก สำหรับ กศน.ตำบลที่น้ำยังไม่แห้ง ได้แก่ กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว และกศน.ตำบลบางลี่ กศน.ตำบลมุจลินท์ กศน.ตำบลเขาสมอคอน และ กศน.ตำบลโคกสลุด 
 
* กศน.ตำบลบางคู้

* กศน.ตำบลบ้านเบิก

 
* กศน.ตำบลโพตลาดแก้ว

* กศน.ตำบลบางลี่

   
 
 
 กิจกรรมการฝึกวิชาชีพระยะสั้น   

 

หลักสูตรการถักตะกร้าจากเชือกป่านตำบลโพตลาดแก้ว

หลักสูตรการถักตะกร้าจากเชือกป่านตำบลบ้านเบิก
 
 
 

หลักสูตรจักสานเชือกเส้นพลาสติกตำบลลาดสาลี่

หลักสูตรจักสานเชือกเส้นพลาสติกตำบลบ้านเบิก

 

หลักสูตรการปั้นดอกไม้จากดินไทยตำบลโพตลาดแก้ว

หลักสูตร สมุนไพรเพื่อสุขภาพตำบลท่าวุ้ง

 

                        วิชาอาหาร -ขนม ตำบลบางลี่

วิชา ศิลปประดิษฐ์ ตำบลหัวสำโรง

            วิชาจักสานเชือกเส้นพลาสติก ตำบลลาดสาลี่

วิชาศิลปประดิษฐ์ ตำบลบางงา 

 วิชาศิลปประดิษฐ์ ตำบลท่าวุ้ง
 
 

   

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้านิเทศ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพื่อเสริมสร้างสายใยรักแห่งครอบครัวกลุ่มวิชาการเพาะเชื้อราบิวเวอร์เรีย ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๒ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมี นายบุญชู  แห่งเจริญ เป็นวิทยากรผู้สอน

 
 
 
หลักสูตรศิลปประดิษฐ์  
 
 

 
 
หลักสูตรอาหาร-ขนม
 
 

 
หลักสูตรตัดผมชาย
 

 
 
 
        

   เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยข้าราชการครู พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  ได้มอบกระเป๋าหนังสือ”คนรุ่นใหม่หัวใจรักการอ่าน” ให้กับ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอท่าวุ้ง  ที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับส่วนราชการ ของอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาที่ทำการอำเภอท่าวุ้ง  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการอ่านของ กศน.อำเภอท่าวุ้ง ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของอำเภอท่าวุ้ง ให้ความสนใจกิจกรรมการจัดทำกระเป๋าหนังสือ”คนรุ่นใหม่หัวใจรักการอ่าน”เป็นอย่างมาก

 

  

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายอำเภอวิบูลย์  เลาหสุรโยธิน นายอำเภอท่าวุ้ง ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง  หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ร่วมเดินรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี รวมทั้งเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งไทยในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


        
        เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรม กศน.เคลื่อนที่บริการประชาชน ร่วมกับโครงการ รักษ์เยาวชนมรดกชาติในวิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรมอันดีงาม เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์ราชันของปวงชนชาวไทย ปี ๒๕๕๔ ณ สนามโรงเรียนวัดเขาสมอคอน  โดยมีนายอำเภอวิบูลย์  เลาหสุรโยธิน นายอำเภอท่าวุ้งเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้
   ๑. กิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น ได้แก่ วิชาการทำโอ่งแฟนซี และการทำตุ๊กตาการบูร
   ๒. กิจกรรมให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอเคลื่อนที่

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ครูเกศินี  ศรีสาธร ครูอาสาฯ และ ครูกศน.ตำบล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอท่าวุ้ง จำนวน ๕๐ คน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี มีการบรรยายประวัติความเป็นมา และชมการจัดแสดงศิลป์โบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในรูปแบบฐานการเรียนรู้ จำนวน ๓ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้        
      ฐานการเรียนรู้ที่ ๑
   การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
      ฐานการเรียนรู้ที่ ๒  คำศัพท์ ป้ายสัญลักษณ์ ภาษาอังกฤษน่ารู้
      ฐานการเรียนรู้ที่ ๓  ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
       วิทยากรบรรยายการสอนได้แก่ ครูเกศินี  ศรีสาธร 
ครูสิริรัตน์ หัสดินรัตน์ ครูไพฑูรย์  เทพทอง และ ครู Ralyn Frias

            วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทำให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดและทักษะในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

 

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔  ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา เชียงกูล
ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง คณะข้าราชการครู พนักงานราชการ ได้จัด กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียน
รู้วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษา จำนวน ๕๐ คน ณ กศน.ตำบลบางคู้ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบฐานการเรียนรู้จำนวน ๔ ฐานการเรียนรู้ดังนี้

ฐานการเรียนรู้ที่ ๑   เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓  เรื่อง สถิติ

ฐานการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง  การแก้ปัญหาโจทย์วิชาคณิตศาสตร์

         วิทยากรบรรยายการสอนได้แก่ ครูเกศินี  ศรีสาธร  ครูสมชาย  พิมพาภรณ์  ครูสิริรัตน์ หัสดินรัตน์
และครูกันยารัตน์  ตั้งโสภณ
         วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๕๓ทำให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดและทักษะ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

 

 

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง
นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ. กศน.อำเภอท่าวุ้ง ข้าราชการครู พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จัดโครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน  หลักสูตร “จิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นคนดี” ให้กับผู้นำชุมชนระดับหมู่บ้านในอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 128 คน  
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำเภอวิบูลย์ เลาหสุรโยธิน นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานในพิธี โดยจัดกิจกรรมการบรรยาย แบ่งออกเป็น ๔ หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ จิตสำนึกประชาธิปไตย
หน่วยที่ ๒ การเคารพและการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
หน่วยที่ ๓ การเคารพกติกาของสังคม
หน่วยที่ ๔ บทบาทหน้าที่ของผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตย
     โดยมีวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ได้แก่  ผอ.วิชัย ม่วงจีน  ครูนินาท ป้องอ้วน  และครูมานะชัย  ชลชีชินเทศน์  
วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านแต่ละชุมชนเข้าใจหลักและระบอบประชาธิปไตยและเกิดจิตสำนึกในการเป็นคนดีและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนได้ในการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและการเป็นพลเมืองที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 
 
          กศน.อำเภอท่าวุ้งและห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  โดยจัดทำมุมเฉลิมพระเกียรติและ
จัดกิจกรรมอื่นๆ เช่นกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


 
 การประกันคุณภาพสถานศึกษา
 
       เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2553 กศน.อำเภอท่าวุ้ง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 โดยมีคณะกรรมการในการประเมินฯ จำนวน 4 ท่าน คือ ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านหมี่  ผอ.ไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร์ ผอ.กศน.อำเภอพัฒนานิคม ครูรัตนา รักษ์วรรณา และครูนิตยา มุขลาย กศน.จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินฯเพื่อให้กศน.อำเภอท่าวุ้งได้ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(ศมส)  6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้

 

      

      
    

     
 
            เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554  ศูนย์ กศน. อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ผอ.กศน.อำเภอท่าวุ้ง คณะครู
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  และ คณะครูโรงเรียนวัดมะค่า ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  โดยมีกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การตอบปัญหาชิงรางวัล การใบ้คำ การเล่านิทานและระบายสี การเขียนเรียงความเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การอ่านจับใจความ กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี การเหยียบลูกโป่ง ให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีของรางวัลมากมาย ได้แก่เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม เครื่องดื่ม และไอศครีมให้แก่นักเรียนทุกคน บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนานของนักเรียน
พร้อมทั้งแทรกด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆมากมายแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

        

             

            เมื่อวันเสาร์ที่ 14 และ 25 ธันวาคม 2553 เวลา  09.00 น.-15.00 น.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำโดย ผอ. วนิดา  เชียงกูล และครูเกศินี  ศรีสาธร  เข้าร่วมการเปิดตลาดนัดธารน้ำใจเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง( ภาฯ) ยามยาก    ตลาดนัดกล้วยกล้วย ห้างเทสโก้โลตัส  
ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี  โดยเปิดบริการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 5 ชั่วโมง ได้แก่ 
การทำขนมต้ม การทำขนมสอดไส้
การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
  การทำปอเปียะสด  การทำโอ่งแฟนซี  ศิลปประดิษฐ์จากผ้าใยบัว  และบริการตัดผมเสริมสวย ให้แก่ประชาชนทั่วไป  เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและเพื่อสอนวิชาชีพระยะสั้น  ให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ  สามารถนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดรายได้
 

 
 
       ศูนย์ กศน.อำเภอท่าวุ้ง นำโดย ผอ.วนิดา  เชียงกูล ร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมกศน.อำเภอเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนตำบลโพตลาดแก้ว วันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว โดยมีการให้บริการฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำยาดมสมุนไพร การร้อยลูกปัดพวงกุญแจ ให้บริการตัดผม และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ แก่ประชาชนในพื้นที

 
      กศน.อำเภอท่าวุ้งและห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2553 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมที่จัดได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การลงนามถวายพระพรฯ กิจกรรมการปลูกต้นไม้บริเวณกศน.อำเภอและห้องสมุดประชาชน และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯกับอำเภอท่าวุ้ง

 
 
  กศน.อำเภอท่าวุ้ง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ณ กศน.ตำบลบางคู้ 
 
 

Comments