กศน.อำเภอท่าหลวง ยินดีต้อนรับคะ

   
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง
  
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าหลวง  จ.ลพบุรี  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ สื่อการเรียนรู้  จำนวน 920 รายการ  ภายในวงเงิน 450,000 บาท  กำหนดให้ขอรับซองสอบราคาได้ในระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 11 พ.ค. 2553  กำหนดยื่นซองสอบราคา
วันที่ 11  พ.ค. 2553  เวลา 09.00 น.–16.00 น. ณ  กศน.อำเภอท่าหลวง  และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 12 พ.ค. 2553  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี    ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่
งานพัสดุ กศน.อำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี   โทร. 036-646336 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าเว็บย่อย (2): ตำบลหัวลำ tambon sapjampha
ċ
web ampure,
3 ธ.ค. 2551 22:24
ą
web ampure,
3 ธ.ค. 2551 22:24
Comments