หน้าหลัก

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2561

กศน.อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี


>>> กศน.อำเภอสระโบสถ์ <<<


คณะครู กศน.อำเภอสระโบสถ์ นำนักศึกษา กศน.อำเภอสระโบสถ์  จำนวน 34 คน

เข้าร่วมเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 

ณ สนามศุภชลาศัย ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร