Home

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอโคกสำโรง
 
ดาวน์โหลดข้อมูล       ข้อมูลด้านสารสนเทศ      งบประมาณ Online      E-learning     E-library     กระดานสนทนา     ติดต่อผู้ดูแลระบบ  

 
 
                     
       https://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/koksomrong/Home/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94.jpg
  
https://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/koksomrong/Home/thairath.jpg
https://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/koksomrong/Home/tnews_1418636152_6224.jpg
https://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/koksomrong/Home/358535_131212111848.jpg 

https://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/koksomrong/Home/220px-Siamkeela_Logo.png      
https://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/koksomrong/Home/200px-Komchadluek_Logo.png
     
https://sites.google.com/a/lopburi.nfe.go.th/koksomrong/Home/20090202152106!khaosod_logo.png
 
 
ดูผลการเรียนออนไลน์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโคกสำโรงเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1/2559 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 30 เมษายน 2559  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กศน.อำเภอโคกสำโรง
และ กศน.ตำบลใกล้บ้าน ได้ทุกแห่ง หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 036-442263
สำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกกระทรวงร่วมกันขับเคลื่อนมาตราการในการช่วยเหลือเกตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤษภัยแล้งปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙


วันอังคารที่ 26 และ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ผอ.ไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร และ นายสันติศักดิ์ ปานเจริญ  ออกพื้นที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 
 
 
วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 และวันอังคารที่26 เมษายน 2559  กศน.อำเภอโคกสำโรง ท่าน ผอ.ไพฑูรย์ ศรีเพร็ช 
และคณะครู กศน.อำเภอโคกสำโรงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล
 
 
                                                                          
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 กศน.อำเภอโคกสำโรง ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านหมี่ จัดโครงการกีฬา กศน.
เชื่อมสัมพันธไมตรี สร้างคนดีสู่สังคม ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดย มี ท่าน ผอ.บุษรา ต้องใจ
ผอ.กศน.อำเภอโคกสำโรง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาดังกล่าว
 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  กศน.อำเภอโคกสำโรงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(Memorandum of Understanding)กับวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง ในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมมือในโครงการสอนเสริม
วิชาชีพ ใน กศน. สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
กศน.อำเภอโคกสำโรงได้นำนักศึกษา กศน.จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิต  ในวันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  
ณ. เขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
กศน.อำเภอโคกสำโรงจัดโครงการสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและเครือข่ายการจัดการศึกษา กศน. 
ในวันพุธ ที่ 28 มกราคม 2558  ณ. กศน.อำเภอโคกสำโรงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโคกสำโรง
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 
 
 
กศน.อำเภอโคกสำโรงจัดโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
19-21 ธันวาคม 2557 ณ วัดเขาลังพัฒนา อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  โดยมี ท่านศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ
 
 
 

วันอังคารที่11พฤศจิกายน 2557 ท่านศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 
ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามงาน กศน.อำเภอโคกสำโรง โดยมีคณะครูกศน.อำเภอโคกสำโรง นำโดย ท่านผอ.บุษรา ต้องใจ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง ให้การต้อนรับ
 
 

 

 


วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะครู กศน.อำเภอโคกสำโรง นำโดย ผอ.บุษรา ต้องใจ
 จัดประชุมอำเภอสัญจร ณ กศน.ตำบลวังจั่น โดย มี ครู ณฐปกร สวัสดี ครูประจำกศน.ตำบลวังจั่น ให้การต้อนรับ
อย่างดีเยี่ยม
 
 
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอโคกสำโรง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทั้ง 3ระดับ
ในภาคเรียนที่2/2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอโคกสำโรง โดยมีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ความรู้และการปฏิบัติตน
ตามกฏระเบียบ และระบบการจัดการเรียนการสอนของ กศน. การทำกิจกรรมต่างๆโดยมีการทรอดแทรกกิจกรรมให้ความรู้
และการสร้างค่านิยม 12 ประการให้กับนักศึกษา กศน และ กิจกรรมอื่นๆ
 
 
  คณะครู กศน.อำเภอโคกสำโรง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง
 
  
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ กศน.อำเภอโคกสำโรงเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
จังหวัดลพบุรี ปี2557 โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ  วัดวังไผ่ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี ในการนี้ กศน.อำเภอโคกสำโรงได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำน้ำสมุนไพร การปลูกผักสวนครัว 
และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยได้แจกแผ่นพลับใบความรู้ในงานดังกล่าว
   
     
กศน.อำเภอโคกสำโรงเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากคณะกรรมการประเมิน นำโดย  
นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์  นางสาวอัญชลี พงษ์พานิช และ นางนพวรรณ น่วมจะโป๊ะ ในวันพฤหัสบดีที่11 
และวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดย มีคณะครูและผู้อำนวยการกศน.อำเภอโคกสำโรงให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินและเข้าสู่กระบวนการประเมินต่อไป
 
 
 
กศน.อำเภอโคกสำโรงเตรียมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในวัน พฤหัสบดี ที่11 และวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
 
 
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอโคกสำโรงจัดให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่1/57 เข้ารับ
การประเมินระดับชาติ n-net ณ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ทั้งนี้
 
 
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นางบุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมพิธีถวาย
พระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา  82  พรรษา 12  สิงหาคม  2557  ณ อาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล  1  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี
 
 
วันอังคารที่15 กรกฎาคม 2557  อบต.หลุมข้าว จัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ที่ วัดหลุมข้าว
 เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง
และคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนมไว้บริการประชาชน
 
 
วันพฤหัสบดีที่10 กรกฎาคม 2557  อบต.โคกสำโรง จัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ที่ อบต.โคกสำโรง 
 เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง
และคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนมไว้บริการประชาชน
 
 
วันพฤหัสบดีที่10 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลโคกสำโรงจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาในการนี้ กศน.อำเภอ
โคกสำโรง นำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง คณะ ครู  และนักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง
ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
  
 
 
วันพุธที่9 กรกฎาคม 2557 อบต.เกาะแก้วจัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ที่อบต.เกาะแก้ว เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.
ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรงและคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรง
ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนมไว้บริการประชาชน
 
 
 วันพุธที่9 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดพิธีมอบสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ประจำปี 2557 
ให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบให้ กศน.อำเภอต่อไป
 
 
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 อบต.ถลุงเหล็ก จัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ที่วัดถลุงเหล็ก เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.
ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรงและคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรง
ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนมไว้บริการประชาชน
 
วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 อบต.วังจั่น จัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ที่วัดวังจั่น เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.
ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรงและคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรง
ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนมไว้บริการประชาชน
 
 
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 อบต.วังขอนขว้าง จัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ที่วัดวังขอนขว้าง 
เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง
และคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรงได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนมไว้บริการประชาชน
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 อบต.สะแกราบ จัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ที่วัดลิ้นทอง เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.
ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรงและคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรง
ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนมไว้บริการประชาชน
 
 
 
วันพุธที่ 2กรกฎาคม 2557 อบต.หนองแขม จัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ที่อบต.หนองแขม
 เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง
และคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรงได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนมไว้บริการประชาชน

 
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอโคกสำโรงได้รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจการจากกระทรวงไอซีทีเข้าให้ความรู้ในการใช้สื่อ
etv และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ict ของ กศน.ตำบลดงมะรุม
  
  
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 อบต.คลองเกตุ จัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ที่วัดคลองเกตุ เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.
ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรงและคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรง
ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนมไว้บริการประชาชน
 
 
กศน.อำเภอโคกสำโรงจัดโครงการพลเมืองรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดสร้างชีวิตด้วยอาชีพที่ยั่งยืนโดยการอบรม
ให้ความรู้ในเรื่องของพิษภัยของยาเสพติด
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอโคกสำโรงจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นักศึกษา กศน.ได้สักการะบูชาครู 
ทั้งนี้ได้เชิญ นายประวิทย์ ประวัติเมือง นายอำเภอโคกสำโรง เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีไหว้ครู 
 
 
วันที่ 26 - 27 มิถุนายน2557 คณะครู กศน.อำเภอโคกสำโรงเข้าร่วมสัมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผล
ก่อนจบหลักสูตร "หลักสูตรอาเซียนศึกษา" ตามโครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษาภาคกลาง
 
 
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 อบต.เพนียด จัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ที่วัดบ้านเพนียด เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.
ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรงและคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรง
ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนม และการทำยาหม่องน้ำไว้บริการประชาชน
 
 
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 อบต.ดงมะรุมจัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์บริเวณหน้า อบต.ดงมะรุม เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.
ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรงและคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรง
ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนม และห้องสมุดเคลื่อนที่ไว้บริการประชาชน
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 อบต.วังเพลิงจัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.
ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดย ท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรงและคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรง
ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนม การทำเครื่องดื่มจากน้ำสมุนไพร และ ยาหม่องน้ำไว้บริการประชาชน
  
 
 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ให้กับครู กศน.ตำบลและครูอาสาสมัครฯ
  
  
 วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอโคกสำโรงจัดประชุมเครือข่าย องค์กรนักศึกษา และ อาสาสมัคร กศน. เพื่อเตรียมความพร้อม
ในบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบติงานร่วมกับ กศน.อำเภอโคกสำโรง


   
ทศบาลตำบลโคกสำโรงจัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์บริเวณหน้าเทศบาลตำบลโคกสำโรง เวลา 16.00 น. - เวลา 20.00 น.
ในการนี้  กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดยท่าน ผอ. บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรงและคณะ ครู กศน.อำเภอโคกสำโรง
ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้จัดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารขนม การทำเครื่องดื่มจากน้ำสมุนไพร และ วิชาเสริมสวยสตรี
  
 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผอ.บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง มอบหมายให้
ครูสันติศักดิื ปานเจริญ และครูวลีรัตน์ เกิดแก้ว ครู กศน.ตำบลดงมะรุม ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
และเครือข่ายองค์กรสตรีตำบลดงมะรุม "พลังสตรี พลังชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมีนายวิชัย วงศ์ศรีชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียญวัดวังไผ่ ตำบลดงมะรุม
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 
 
วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ผอ.บุษรา ต้องใจ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง 
จัดกิจกรรมพบปะพูดคุย ผู้ดูแลบ้านหนังสืออัจฉริยะทั้ง 13 ตำบล 

  
  
วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ปีการศึกษา 1/1557 พร้อมกับโครงการ
พลเมืองรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดสร้างชีวิตด้วยอาชีพที่ยั่งยืน
  
 
 

การประเมิน กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2557
 
การประเมินบ้านหนังสืออัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2557
 
 
 

พิธ๊มอบวุฒิการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดยมีท่านผู้เชี่ยวชาญ กนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุม โรงเรียนโคกสำโรง
 
 
 
ท่านผู้เชี่ยวชาญ กนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์ เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
 
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557  กศน.อำเภอโคกสำโรง จัดแข่งขันสุดยอด กศน. เพื่อค้นหาผู้มีความสามารถ เป็นตัวแทน ส่งเข้าประกวด
สุดยอด กศน. ระดับจังหวัดต่อไป
 
 
 
 
 
 


เย็นวันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 นางบุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง พร้อมด้วย ข้าราชการครู
 และ พนักงานราชการ ครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมงาน สานสัมพันธ์ วันสตรีสากล จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง
 
 
 
 

ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 8.00 น.-15.00 น.
 
 
 
 

นักศึกษาศูนย์กศน.อำเภอโคกสำโรง สอบวัดผลประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 2/2556 วันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ ที่ 9 มีนาคม 2557
 
 
 
 

วันศุกร์ ที่่7 มีนาคม 2557 ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรงเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลวังขอนขว้าง 
โดยมีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ไว้บริการประชาชนและมีกิจกรรมสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารขนมไว้บริการประชาชน
 
 
 
 

ศูนย์.กศน อำเภอโคกสำโรง ทำประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชอย่างเข้ม รอบที่ 1   (1 ต.ค. 56 - 31  มี.ค. 57 ) โดยมีท่าน ผอ.บุษรา ต้องใจ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง  และ นายสันติศักดิ์ ปานเจริญ  ข้าราชการ ครู  เป็นผู้ประเมิน  โดยในครั้งนี้มี พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาฯ และพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้ารับการประเมินอย่างเข้ม  รวม 13 คน
 
 
 
 
 
วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรงที่มีผลการเรียน ที่คาดว่าจะจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 เข้าสอบ N-NET
ที่ สนามสอบ รร.โคกสำโรงวิทยา พร้อมกันนั้น ท่าน ผอ.บุษรา ต้องใจ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง และคณะครู กศน.อำเภอโคกสำโรง ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาทั้ง3ระดับ
 
 
 
 
 
 

วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง ร่วมกับ ศูนย์ กศน.อำเภอสระโบสถ์  และ ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านหมี่  
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.โครงการพัฒนาผู้เรียน(ประเภทการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน) โดยมีนายศุภชณัฎฐ์ หลักเมือง  ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลพบุรี 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และได้รับเกียรติ จาก ท่าน สส.อำนวย คลังผา ให้เกียรติ เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  จัดงานเลี้ยงส่ง นายธนากร ดอนเหนือ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี  และจัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายสุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
 

หน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน ได้เข้าพบตรวจเยี่ยม ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง ในวัน อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
 
 
 
 

ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรงจัดโครงการตลาดนัดอาชีพ โดย เข้าร่วมงานของดีอำเภอโคกโรง ในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง
13 กุมภาพันธ์ 2556 ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพอย่างหลากหลายให้กับกลุ่มผู้สนใจที่มาเดินเที่่ยวชมงาน
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดยท่าน ผอ.บุษรา ต้องใจ  คณะครู กศน.ตำบล ครู อาสาฯ นำนักศึกษา กศน.อำเภอโคกสำโรง ทั้ง3ระดับ
เข้าร่วมโครงการสร้างศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ กิจกรรม ค่ายปฏิบัติธรรม (คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์)
ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดเขาลังพัฒนา

 

 
 
 

ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรงนำโดยท่าน ผอ.บุษรา ต้องใจ  และคณะครู กศน.ตำบล ครู อาสาฯ
 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็น
ไปโดยความสะดวก และ เรียบร้อย
 
 
 
 

 กศน.ตำบลดงมะรุม สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาศิลปะประดิษฐ์
 (การทำกระเป๋าจากการร้อยลูกปัด)โดยเปิดสอนที่ หมู่ 12 ตำบลดงมะรุม โดยมีกลุ่มประชาชนจากหมู่ที่่12ตำบลดงมะรุม
 จากการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มจากผู้ช่วยพัฒนากรตำบลดงมะรุม ร่วมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มในครั้งนี้
 
 
 
 

ในวันที่ พุธ ที่ 18 ธันวาคม 2556  ศูนย์ กศน.อำเภอโคกเจริญและศูนย์ กศน.อำเภอสระโบสถ์ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ 
การประเิมินคุณภาพการศึกษาจาก(สมศ) ของศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง  เพื่่อเตรียมเข้ารับการประเมินต่อไป
 
 

 
 

ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรงเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ) วันที่ 13-15 ธันวาคม 2556โดยคณะกรรม จาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


 ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง จัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดย ท่าน ผอ.บุษรา ต้องใจ  
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสระโบสถ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง ในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
 
 
 

 ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง จัดมุมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 
 
  
ศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรงจัดประชุมวางแผนการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) 
จัดทำแผนพัฒนา , แผนปฏิบัติการประจำปี และแผน กศน.ตำบล   โดย ท่าน ผอ.บุษรา ต้องใจ  ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสระโบสถ์
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง
 
 
 
 

ศูนย์กศน. อำเภอโคกสำโรง จัดกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ รอบสถานศึกษา

 
 
 
                                    


กศน.อำเภอโคกสำโรง จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
    เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางบุษรา  ต้องใจ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสระโบสถ์ รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง 
 มอบหมายให้คณะครูของศูนย์ฯ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งคณะครูได้อธิบายข้อมูลด้านต่างๆ 
ให้แก่นักศึกษา ได้แก่  การแนะนำสถานศึกษาและบุคลากรของศูนย์ฯ โครงสร้างหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการเรียน
 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
  กศน.อำเภอโคกสำโรง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน
            เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายนม ๒๕๕๖ นางบุษรา  ต้องใจ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสระโบสถ์ รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอโคกสำโรง

 และคณะครูของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ได้แก่ อาจารย์ พัชรา จงโกรย  ผอ.จิราวุฒิ เปล่งศรีรัตน์ และ ผอ.ไพฑูรย์ ศรีเพ็ชร 

 เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ปี ๒๕๕๖ และรับข้อแนะนำด้านต่างๆ แก่ กศน.อำเภอโคกสำโรงเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ3  ต่อไป ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 
 
 
 
 
 กิจกรรมห้องสมุด
 จัดมุมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สร้างห้องสมุด 3 D

 
 
 
 
 
 งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา กศน.รวมทั้ง3ระดับทุกวันอาทิตย์
ณ.ห้องสมุดประชาชนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสำโรง 
 
 

กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลดงมะรุม 19 สิงหาคม 2556

 
 
 
 

 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศูนย์ฝึกที่1 บ้านตะกุดหว้า หมู่ 11 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 
 
 
 

 


ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโคกสำโรง
ถนนศรีสำโรง  ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 0 3644 2263  โทรสาร 0 3664 2616

 

 
Comments