Lokomotivmands Tidende‎ > ‎2015‎ > ‎

NLF advarer Solvik-Olsen

lagt inn 13. des. 2015, 13:36 av Admin, NLF   [ oppdatert 13. des. 2015, 14:02 ]
LT nr. 11/12-2015


Tekst: Grethe Thorsen

Krav til innhold og omfang av opplæring kan reduseres kraftig fra dagens nivå uten at det vil komme i konflikt med eksisterende lover og forskrifter. Dette var NLFs klare advarsel da Samferdselsministeren hadde dialogmøte med fagorganisasjonene 7. Desember.

Jernbanereform slår riktignok fast at krav til sikkerhetsopplæring og sertifisering ikke skal endres som en følge av konkurransen. Logikken til regjeringen er at dette automatisk blir ivaretatt fordi grunnleggende sikkerhetsregelverk, nedfelt i lover og forskrifter ikke endres. Krav gjeldende infrastruktur, materiell og personell vil dermed bli upåvirket og bestå som før.

NLF påpekte at detaljerte krav til innhold og omfang av sikkerhetsopplæring ikke er nedfelt i lover og forskrifter. De spesifiserte kravene er derimot forankret i togselskapenes styringssystemer, og basert på erfaringer og sikkerhetsmiljøenes anbefalinger om hva som er riktig nivå utfra analyser omkring hendelser og avvik. 

Til tross for om lover og forskrifter forblir uendret, vil tog- og infrastrukturselskaper selv ha relativt store muligheter til å endre krav til opplæring. Implisitt, krav til innhold og omfang av opplæring kan reduseres kraftig fra dagens nivå uten at det vil komme i konflikt med eksisterende lover og forskrifter. Det er fullt mulig å lage mindre omfattende opplæringsplaner og fortsatt tilfredsstille jussen, men dette kan gå utover sikkerhetsnivået.

Opplæring koster, og et konkurranseregime vil skape sterke insentiver til å spare kostnader (også) på utdanning og opplæring.

Etter at Jernbanereformen ble vedtatt har for eksempel NSB bestemt seg for å halvere sine kostnader til opplæring. Blant annet skal den lovpålagte etteropplæringen, som personalet gjennomgår hvert 3. år reduseres fra tre til to dager. NLF hevder ikke at de konkrete endringer NSB nå gjør vil bety svekket sikkerhet. Men dette er et eksempel som viser hvordan omlegging til et konkurranseregime automatisk vil påvirke togselskapenes adferd, selv om regelverket er uendret. Det vil motivere til en jakt på å senke utgiftene til utdanning, og kan fort komme i kvalitetens og sikkerhetens disfavør.

NLF krevde at:

  • SD må følge opp vedtaket i stortingsmelding 27 om at ” krav til sikkerhetsopplæring sertifisering m.v må ikke endres som en følge av konkurransen” og sette felles krav til omfang og kvalitet på lokføreropplæring i et anbudsregime i persontrafikken for å unngå at opplæringstid for lokførere blir en innsatsfaktor i konkurransen togselskaper i mellom.
  • Togselskapene må fortsatt ha økonomisk handlingsrom til å kunne øke utdanningskrav hvis sikkerhetsanalyser viser at dette er nødvendig for å opprettholde sikkerhetsnivået.
  • Det etableres et uavhengig sensor-regime for sertifisering av lokførere. Noe Førerforskriften også strengt tatt krever.

I tillegg krevde NLF at personalbilletten skal bestå. Personalets innflytelse på utvikling av nytt togmateriell, samt krav til tariffavtaler ved anbudsutsetting ble purret på fra forrige dialogmøte med Samferdselsministeren.

NLF leverte felles innspill sammen med Norsk Jernbaneforbund. Forbundene har et tett og godt samarbeid i denne saken.