การตรวจราชการของ สพฐ. ในพื้นที่ สพป.เลย เขต 2

โพสต์15 มี.ค. 2562 02:49โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2

      ในวันที่ 4-5 มกราคม 2562 สพฐ.โดยการนำของ ดร.  และ ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า

การตรวจราชการของ สพฐ.

โพสต์15 มี.ค. 2562 02:34โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2

     ในวันที่ 3 มกราคม 2562  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย เขต 2 ร่วมกับผู้บริหารในสังกัด สพฐ. ต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์  อินทรไกรศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ สพฐ. ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานการศึกษาในสังกัด สพป./สพม. ในจังหวัดเลย ในวันที่ 3-5 มกราคม 2562  

เตรียมพร้อมรับการตรวจราชการจาก สพฐ.

โพสต์15 มี.ค. 2562 02:25โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 02:28 ]

               เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย 2 เป็นประธานการเตรียมการตรวจราชการของ สพฐ.(สพฐ.สัญจร) ที่จะมาตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด 5 โรง ในวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานของ สพป.เลย 2 ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สพป.เลย 2
 
 
 
 
 
 

คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อำเภอวังสะพุง

โพสต์15 มี.ค. 2562 02:19โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2

              ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง มาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมพิจารณาในครั้งนี้ มีผู้แทนจาก ศธจ.เลย คือนางพัชรนันท์ ศรีเชียงเพ็ง ศน./น.ส.นิรัชรา จันทิหล้า ศน. เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพภายในอำเภอวังสะพุง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย 2
 
 
 
   
 
 
 

คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์15 มี.ค. 2562 02:13โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2

                   นายพงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม นายอำเภอภูหลวง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของอำเภอภูหลวง โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาคือผอ.กศจ.อ.ภูหลวง( นางสมใจ สายมา) /ผู้แทน ศธจ.เลย (น.ส.วัชรี ก้องเกรียงไกร ศึกษานิเทศก์/น.ส.สุรางค์ ลำดวน ศึกษานิเทศก์/ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพในอำเภอภูหลวง(นายสุทธินันท์ บุษผาดา ผอ.ร.ร.บ้านอุ่ม/ดร.อุทัย ปลีกล่ำ ผอ.ร.ร.เลยตาดโนนพัฒนา) ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต 2 (นายมหิทธา พรหมลิ)/ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน /เจ้าของโครงการ(นายสันทวี ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอำเภอภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย
 
 
 
 
 
 

การเตรียมการรับการตรวจราชการจาก สพฐ.

โพสต์15 มี.ค. 2562 01:25โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 02:06 ]

                นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ สพฐ.(สพฐ.สัญจร) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สพป.เลย เขต 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของ สพฐ.ในวันที่ 3-5 มกราคม 2562 นี้ที่จังหวัดเลย
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานการปฏิบัติงานของ สพป.เลย เขต 2

โพสต์15 มี.ค. 2562 01:21โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 01:55 ]

               การนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานของนายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่.21 (หนองคาย-บึงกาฬ) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ผลงานที่น่าภาคภูมิใจของ สพป.เลย เขต 2 และการศึกษาดูงานของ สพท.อื่น ๆ ที่นำเสนอผลงานร่วมกันในตรั้งนี้..
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์15 มี.ค. 2562 01:13โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 01:41 ]

           นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย เขต 2 ได้เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมม่านเมฆ ทะเลหมอก สวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

โพสต์15 มี.ค. 2562 01:03โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 01:30 ]

                เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย 2 เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สพป.เลย 2 ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.เลย 2 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ทุกคนในสังกัด สพป.เลย 2  เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตั้งงบประมาณโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 2

โพสต์15 มี.ค. 2562 00:46โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 02:40 ]

           เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต 2 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่น2 จำนวน 14 โรง พร้อมกับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อเป็นการพิจารณาความจำเป็นขาดแคลนในการขอตั้งงบลงทุน ประมาณปีประจำปี 2562 ตามที่ สพฐ.กำหนด ที่มี 5 รายการ โดยนายมหิทธา พรหมลิ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานในที่ประชุม
 
 
 
 
 
 


1-10 of 11