ยินดีต้อนรับ..บ้านชาวแผนเลย2

โพสต์21 เม.ย. 2561 23:00โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2561 18:10 ]

       ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ ดังนี้
      1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารงานของกลุ่มนโยบายและแผน
      2. เพื่อเผยแพร่ผลงานตามภาระกิจของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
      3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
      4. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการปฏิบัติและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สำหรับผู้ที่ประเมินผลงาน
       ดังนี้ เว็บไซต์นี้ จะมีข้อมูล ข่าวสาร ผลงานต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน ที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้และต่ดยอดในการดำเนินงานต่อไป 

1-1 of 1