ผู้ตรวจราชการ สพฐ.

โพสต์29 พ.ค. 2563 02:22โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2563 02:29 ]

   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ/ประธานคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ.และ นางสุนีย์ สิทธิธนะ สตผ.สพฐ. ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ สพป.เลย เขต 2 โดย ดร.กานนท์ แสนเภา รอง ผอ.สพท.ผู้รักษาราชการ ผอ.สพป.เลย เขต 2 และนางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลยน เขต 2 ให้การต้อนรับที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สพป.เลย เขต 2 และลงพื้นที่โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้พบปะนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการเตรียมความพร้อมในการรับชมการสอนทางไกล
 


สรุปแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเลย

โพสต์24 มิ.ย. 2562 21:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2562 23:38 ]

  วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ. ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1  ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังสรุปผลการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย เขต 2 , ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 และ ดร.พิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เข้าร่วมรายงานผลการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

   
  
 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเลย

โพสต์24 มิ.ย. 2562 21:09โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2

   รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยคณะทำงาน สพฐ.เพื่อประชุมชี้แจงในการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งนายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย 2 ได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 2 จำนวน 95 โรง
  

  

  

  
ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.เลย 2

โพสต์24 มิ.ย. 2562 20:28โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2

    ในวันที่ 22 เมษายน  2562  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศ฿กษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต จำนวน 95 โรง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
       
  
การตรวจราชการของ สพฐ. ในพื้นที่ สพป.เลย เขต 2

โพสต์15 มี.ค. 2562 02:49โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2

      ในวันที่ 4-5 มกราคม 2562 สพฐ.โดยการนำของ ดร.  และ ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า

การตรวจราชการของ สพฐ.

โพสต์15 มี.ค. 2562 02:34โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2

     ในวันที่ 3 มกราคม 2562  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย เขต 2 ร่วมกับผู้บริหารในสังกัด สพฐ. ต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์  อินทรไกรศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ สพฐ. ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานการศึกษาในสังกัด สพป./สพม. ในจังหวัดเลย ในวันที่ 3-5 มกราคม 2562  

เตรียมพร้อมรับการตรวจราชการจาก สพฐ.

โพสต์15 มี.ค. 2562 02:25โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 02:28 ]

               เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย 2 เป็นประธานการเตรียมการตรวจราชการของ สพฐ.(สพฐ.สัญจร) ที่จะมาตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด 5 โรง ในวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานของ สพป.เลย 2 ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สพป.เลย 2
 
 
 
 
 
 

คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อำเภอวังสะพุง

โพสต์15 มี.ค. 2562 02:19โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2

              ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง มาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมพิจารณาในครั้งนี้ มีผู้แทนจาก ศธจ.เลย คือนางพัชรนันท์ ศรีเชียงเพ็ง ศน./น.ส.นิรัชรา จันทิหล้า ศน. เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพภายในอำเภอวังสะพุง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย 2
 
 
 
   
 
 
 

คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์15 มี.ค. 2562 02:13โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2

                   นายพงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม นายอำเภอภูหลวง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของอำเภอภูหลวง โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาคือผอ.กศจ.อ.ภูหลวง( นางสมใจ สายมา) /ผู้แทน ศธจ.เลย (น.ส.วัชรี ก้องเกรียงไกร ศึกษานิเทศก์/น.ส.สุรางค์ ลำดวน ศึกษานิเทศก์/ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพในอำเภอภูหลวง(นายสุทธินันท์ บุษผาดา ผอ.ร.ร.บ้านอุ่ม/ดร.อุทัย ปลีกล่ำ ผอ.ร.ร.เลยตาดโนนพัฒนา) ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เลย เขต 2 (นายมหิทธา พรหมลิ)/ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน /เจ้าของโครงการ(นายสันทวี ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอำเภอภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย
 
 
 
 
 
 

การเตรียมการรับการตรวจราชการจาก สพฐ.

โพสต์15 มี.ค. 2562 01:25โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เลย 2   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 02:06 ]

                นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ สพฐ.(สพฐ.สัญจร) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สพป.เลย เขต 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของ สพฐ.ในวันที่ 3-5 มกราคม 2562 นี้ที่จังหวัดเลย
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1-10 of 15