หน้าแรกวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบ้านโนนกกข่า อ.ผาขาว จ.เลย

วิดีโอ YouTubeข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร
นายกรณ์ ภัทรเมธาภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสวัสดิ์ ประทุมทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายคุธทรัพย์ วงษ์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางจินตนา จันทร์อ้วน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางดรุณี วิจิตรปัญญา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ


หน้าเว็บย่อย (1): ติดต่อเรา/แผนที่ตั้ง