หน้าแรก

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบ้านโนนกกข่า อ.ผาขาว จ.เลย

วิดีโอ YouTubeข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร

นายณัฐพล เมธินบุญนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคุธทรัพย์ วงษ์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายกิติชัย พรมดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางลภัสรดา ชินมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางยุพา ภูมิพานิชย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

หน้าเว็บย่อย (1): ติดต่อเรา/แผนที่ตั้ง