รูปภาพกิจกรรม


กิจกรรมงานกีฬากลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปีการศึกษา 2561


กิจกรรมงานวันเด็ก ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว ลงนามถวายพระพร
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
Comments