หน้าแรก

educational supervisor

educational supervisor




ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม




นายวิรัตน์  พุทธทองศรี
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 






นายสุขสันต์  นาหัวนิน
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 







ดร.จำนงค์  ศรีมังกร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึหษา 



To-DOs : กำกับ ติดตาม

LinksDates
แสดง 0 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม Dates ดูเพิ่มเติม »