สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านอีกแล้ว>> บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 99โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

โพสต์14 ก.พ. 2563 00:52โดยนางณัชชา ทีนา

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม           ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียน  เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน  เข้าร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ      มีสิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ  นายอำเภอปากชม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการโดย  นายสมบัติ  ยศปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม      

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มอบให้กับเด็กหญิงสุวารี  ศรีทรัพย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ตำบลปากชม  อำเภอปากชม จังหวัดเลย    ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน จำนวน 14,348  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา  จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1


การติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน RT ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์13 ก.พ. 2563 00:26โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 , นายยืนยง ปาลี , นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ออกพื้นที่โรงเรียนในสังกัด  ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะกรรมการผู้ดำเนินการสอบ  และนักเรียนที่เข้าสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน RT ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

พิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 98 โรงเรียนบ้านบุฮม

โพสต์12 ก.พ. 2563 00:55โดยนางณัชชา ทีนา


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ทั้งนี้มี สโมสรโรตารี จ.เลย หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน  เข้าร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการโดย  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    มอบให้กับเด็กหญิงมายาวี  ชูวงษ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านบุฮม ตำบลบุฮม  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน       จำนวน 15,700  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา อันได้แก่ สโมสรโรตารี จังหวัดเลย จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1 


 

พิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 97 โรงเรียนบ้านนาดินดำ

โพสต์6 ก.พ. 2563 23:04โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก  ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 มี นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย      ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบบ้านน้ำใจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ  โดยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 97  มอบให้กับเด็กหญิงนันชา  วงษ์จันทร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน บ้านนาดินดำ  ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  มีการระดมทุนจากผู้มี อุปการะคุณ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงผู้รับมอบบ้านน้ำใจรายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน  12,274  บาท

การดำเนินโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากโดยขณะนี้ได้มีผู้สนใจในการเป็นเจ้าภาพการสร้างบ้านน้ำใจเพิ่มเป็นจำนวน  109  หลัง และจะมีการส่งมอบบ้านให้กับนักเรียนยากไร้ในโอกาสต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1


พิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 96 โรงเรียนบ้านนาแขม

โพสต์28 ม.ค. 2563 00:41โดยนางณัชชา ทีนาวันอังคารที่ 28  มกราคม 2563 เวลา 09.39 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำโดย  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 96  ณ โรงเรียนบ้านนาแขม ภายในงานมี  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

พร้อมกันนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน ครูและนักเรียน    เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 28  มกราคม  2562 เป็นการมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 96  มอบให้กับเด็กหญิงอิศวรา  แอ่งเนียม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน บ้านนาแขม    ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน 11,837  บาท

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คนในชาติได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงอย่างน้อย 12 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยากลําบาก มีความ บกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือกรณีพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยการนำของ  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างโอกาส ให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ โดยได้กําหนดไว้ในโครงการจํานวนทั้งสิ้น 99 หลัง แต่เนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการสร้างบ้านให้แก่นักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น   ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 จึงได้กำหนดสร้างบ้านน้ำใจให้แก่นักเรียนเพิ่มเป็นจำนวน  109  หลัง และมอบแล้ว เป็นจำนวน 96  หลัง

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดีตลอดมา  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้ง ที่ 1/ 2563

โพสต์23 ม.ค. 2563 02:05โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่  22  มกราคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 1/2563

 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีการจัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การประเมินผลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปโดยโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้  เป็นการบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการมอบโล่ เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการในการสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, เกียรติบัตรในระดับเขตพื้นที่การศึกษาการประกวดผลงาน นวัตกรรมรูปแบบริหารสถานศึกษา(One Director One Mode: ODOM), 099 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (One Person One Product: OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา (One Supervisor One Model : OSOM) 10 ประจําปีการศึกษา 2562 ,การมอบประกาศเกียรติคุณ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2562 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมและมอบนโยบายกับผู้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ >>ภาพเพิ่มเติม<<

 ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์16 ม.ค. 2563 00:45โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 00:58 ]


วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานการจัดงานวันครู  ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ในนามประธานคณะกรรมการจัดงานวันครูได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ในวันนี้  ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๖๔ โดยคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ได้กำหนดการจัดงานออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาค คณะกรรมการจัดงานวันครู เป็นผู้กำหนดจัดงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  ซึ่งปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑พร้อมด้วยสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ร่วมกันจัดขึ้น มีสมาชิกคุรุสภาสังกัดจังหวัดเลยเข้าร่วมงานประมาณ๘๐๐ คน ส่วนการจัดงานในระดับอำเภอได้มอบหมายให้กลุ่มคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่แต่ละอำเภอร่วมกันจัดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

                ๑. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

                ๒. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

                ๓. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่าง

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม

กิจกรรมสำคัญในการจัดงานวันครูปีนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมสวดฉันท์

พิธีการทางศาสนา พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครู

ที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ และกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี สร้างความรักสามัคคี ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่ เป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมดังคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๔ ว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ภาพเพิ่มเติม>>1<<  >>(2)>>(3)

ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์

ภาพโดย นายจักรกฤษ  อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

การเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียน บ้านนาโคก

โพสต์14 ม.ค. 2563 01:20โดยนางณัชชา ทีนา

        

        วันที่ 14  มกราคม  2563  ดร. รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมให้กำลังใจในการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทานของ โรงเรียนบ้านนาโคก  โดยมี ดร.อรุณี  ราชพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคกพร้อมด้วยข้าราชการครู  นักเรียน เป็นผู้เข้ารับการประเมิน นอกจากนี้ยังมีผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน และชุมชนเข้าให้กำลังใจ โดยตัวชี้วัดของรางวัลโรงเรียนพระราชทานมี 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเด็ก 2.ด้านหลักสูตร 3.ด้านบริหารจัดการ 4.ด้านครู ผู้บริหารและบุคลากร และ 5.ด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน

1.ด้านเด็ก คณะกรรมการเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ นักเรียนมีมารยาทสังคม สามารถตอบคำถามได้อย่างสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออก แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลพัฒนาการในด้านต่างๆ เห็นชัดเจน

2.ด้านหลักสูตร มีการสอนตามหลักสูตร Fun Find เน้นให้เด็กมีการเรียนรู้ที่สนุกสนานผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย

3.ด้านบริหารจัดการ มีการประสานการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสนับสนุน ฯลฯ เป็นอย่างดี

4.ด้านครู ผู้บริหารและบุคลากร ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในเรื่องการดูแลนักเรียนผ่านการบริหารงานที่เป็นระบบ

5.ด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองดีมาก ทั้งในด้านการสนับสนุนโรงเรียนและการทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ รวมไปถึงการให้การเอาใจใส่ต่อชุมชน

 ประเทศไทยมีการสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาในหลากหลายด้าน และหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับคือ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นโครงการที่จะทำการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มีพระราชปรารภกับ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใจความว่าเรามีโรงเรียนจัดการศึกษาดีจนนักเรียนสอบได้ผลดีมาก โรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับพระราชทานรางวัลทั้งนี้ได้ทรงกำชับว่าหากพิจารณาแล้วได้ผลประการใดทรงมีพระราชประสงค์จะทรงทราบด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้รับสนองพระราชปรารภมาดำเนินการตั้งแต่ปี 2506 จนถึงปัจจุบัน รางวัลพระราชทาน จึงเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินและการคัดเลือก คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และคณะกรรมการประเมินจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักวิชาการ

ใช้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้องตามหลักการ ต้องมีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ได้บุคคลหรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับเกียรติอันสูงสุดคือการได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเพื่อรับพระราชทานรางวัล (ข้อมูลจาก www.sahavicha.com)>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<<<

    

วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 22:00 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

คุรุสภากำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ในวันที่ 16 มกราคม 2563

  1. กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64
  2. รวมรูปภาพกิจกรรม
  3. เอกสารคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คำปฏิญาณตน และอื่นๆ 
  4. เว็บไซต์วันครูคุรุสภา  http://site.ksp.or.th/home.php?site=teachersday          
  5. ภาพงานวันครู 2563 >>1<<  >>2<<   >>3<<                                                                                                                                          

                    


                          


แผนผังที่นั่งงานกิจกรรมภาคกลางคืน (Sport night) ในวันครูการประกวดผลงาน/นวัตกรรม (ODOM) (OPOP) (OSOP)

โพสต์18 ธ.ค. 2562 22:06โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 04:48 ]

ณ ห้องประชุม อัสนี วสันต์ โชติกุล เวลา 09.00 น. โรงเรียนเมืองเลย ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 1 เป็นประธานการเปิดงานการดำเนินการจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษา (One direct One model : ODOM) การจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา  (One Supervisor One model : OSOP)

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษา (One direct One model : ODOM) การจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา  (One Supervisor One model : OSOP) เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาของ ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนพัฒนานวัตกรรมเป็นวิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งในการพัฒนา         

โดยการดำเนินการประกวดนวัตกรรมจำนวน 13 กลุ่มสาระในการนี้กำหนดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมในระดับอำเภอแบ่งเป็น 5 กลุ่มอำเภอทั้งนี้ ให้มีการประกวดให้แล้วเสร็จในระดับอำเภอ  ในระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม 2562 ดังนี้  อำเภอเมือง ณ โรงเรียนเมืองเลย วันที่ 19 ธันวาคม 2562 อำเภอนาด้วง  ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ,อำเภอท่าลี่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 , อำเภอเชียงคาน ณ โรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา วันที่ 25 ธันวาคม 2562 , อำเภอปากชม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผู้นำเสนอผลงาน/นวัตกรรม  ประกอบด้วย

1.     ในแต่ละกลุ่มคุณภาพการศึกษา ส่งตัวแทนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับกลุ่มคุณภาพ

การศึกษา  ได้แก่ ผู้บริหาร  1 คน ครู 8 กลุ่มสาระ ๆ ละ 1 คน ครูผู้สอนกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 1 คน  ครูผู้มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ 1 คน ครูปฐมวัย 1 คน และศึกษานิเทศก์ 1 คน (เฉพาะกลุ่มเมือง 1) นำเสนอในแต่ละกลุ่มอำเภอที่ตนสังกัดอยู่จาก 1 กลุ่มอำเภอ ตามวัน เวลาและสถานที่กำหนด

2.     ครูผู้ช่วยทุกคนในกลุ่มคุณภาพการศึกษา (ยกเว้นครูที่บรรจุใหม่ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 จำนวน 57 คน ไม่ต้องนำเสนอผลงาน) นอกนั้นให้ครูผู้ช่วยนำเสนอทุกคนเพื่อรับเกียรติบัตร โดยให้นำเสนอในกลุ่มอำเภอที่ตนสังกัดอยู่ จาก  กลุ่มอำเภอ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด  ในวันที่  16 มกราคม 2563 ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมที่ผ่านการประกวดในระดับอำเภอทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ผู้บริหาร ครู 8 สาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การศึกษาพิเศษ การศึกษาปฐมวัย รวม จำนวน 60 คน นำเสนอผลงาน/นวัตกรรม  ในวันที่  16  มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   ภาพเพิ่มเติม >> CLICK<<
ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 528