สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 48

โพสต์15 ธ.ค. 2560 01:32โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2560 02:43 ]

วันศุกร์ ที่  15 ธันวาคม 2560  เวลา 09.59 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลย.1 ร่วมพิธีมอบบ้านน้ำใจให้นักเรียน หลังที่ 48 โดยภายในงานมี นายบรรพต  ยาฟองนายอำเภอเมืองเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 48  มอบให้แก่เด็กชาย  นันทพัฒน์  ศรีจำปา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทื่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง (หลักเมืองเกมส์) 7 ธ.ค.2560

โพสต์6 ธ.ค. 2560 20:11โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 7  ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานการแข่งขันกีฬากลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง นักเรียนพร้อมกันนี้  มี  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ดังกล่าวด้วย        การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง  2560 จัดขึ้น  ณ โรงเรียนเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย  ภายในงานมี  นายประวิทย์  น้อยบัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬา โดยเป็นกิจกรรมของนักเรียนที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัย  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของนักเรียน และเป็นการคัดเลือกตัวแทนส่งแข่งขันในระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  รู้จักหน้าที่   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เพื่อสานสายใยความสามัคคี  ให้แก่คณะบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และชุมชนต่อไป

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานาอ้อศรีเมืองชัยเกมส์

โพสต์5 ธ.ค. 2560 21:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันพุธ ที่ 6  ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียน   การจัดการแข่งขันกีฬานาอ้อศรีเมืองชัยเกมส์  ครั้งที่ 14  ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม  2560  ณ  โรงเรียนบ้านนาโคก อ.เมือง จ.เลย              โดย การแข่งขันกีฬา เป็นกิจกรรมของนักเรียนที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัย  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย    ของนักเรียน และเป็นการคัดเลือกตัวแทนส่งแข่งขันในระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เพื่อสานสายใยความสามัคคี  ให้แก่คณะบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ท้องถิ่น และชุมชนต่อไป  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 46 , 47

โพสต์29 พ.ย. 2560 23:05โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

  


     เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  เวลา 09.59 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลย.1  ร่วมพิธีมอบบ้านน้ำใจให้นักเรียน หลังที่ 46 และ 47 ที่ บ้านท่าสะอาด  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  ภายในงานมี                        นายพยุงศักดิ์  พลลุน นายอำเภอนาด้วง ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบบ้านน้ำใจดังกล่าว  โดยการมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 46 มอบให้  แก่เด็กชายโยธิน   อินทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ 2  บ้านหลังที่ 47 มอบให้แก่เด็กหญิงวรรณิสา  เพิ่มปลูก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย


าพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ร่วมประชุม พุธ เช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์28 พ.ย. 2560 20:45โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันพุธ ที่ 29  พฤศจิกายน  2560 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วม ประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม        โดย ดร. บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยเป็นการออกอากาศครั้งที่ 7/2560      ผ่านระบบ Video Conference และ OBEC Chanel รวม 6 ช่องทางการรับชม  เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  นโยบาย  แนวทางการดำเนินการ          ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้าน ICT จาก สพป.อุดรธานี เขต 2

โพสต์27 พ.ย. 2560 01:40โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2560 01:41 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจาก สพป.อุดรธานี  เขต 2 โดยในการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นการมาศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางไกลผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) โดย สพป.เลย เขต 1 เป็นเขตนำร่องการพัฒนาดังกล่าวทำให้มีผู้สนใจในการเข้าศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นโยบายของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เพื่อความประหยัดเวลา ในการเดินทางมาประชุมของผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ความปลอดภัยในการเดินทาง  ที่สำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูในสังกัดได้ดำเนินการสอนอย่างเต็มที่  เด็กนักเรียนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง  จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถส่งภาพ เสียง ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เข้ามาใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดังกล่าว


ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์27 พ.ย. 2560 01:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


      วันจันทร์  ที่ 27 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมการวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม  2560               เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน  เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ภายในการประชุมมีประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทุกกลุ่ม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


การแข่งขันวิชาการศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

โพสต์20 พ.ย. 2560 20:26โดยโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา ได้เข้าร่วม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ โรงเรียนอนุบาลเลย และโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 17 รายการ ได้เหรียญทอง 9 กิจกรรม และเป็นตัวแทน ไปแข่งที่ภูมิภาค ที่จังหวัดขอนแก่น 2 กิจกรรม ได้แก่ การขับร้องเพลงสากลชาย และ การวาดภาพของนักเรียนเรียนร่วม 

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

โพสต์20 พ.ย. 2560 20:18โดยโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2560 20:19 ]

โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

กิจกรรม KM สพป.เลย เขต 1 (16 พ.ย. 2560)

โพสต์16 พ.ย. 2560 01:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่ 16  พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1          เป็นประธาน กิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากรโดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา   โดย                       ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ถึงผลการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในด้านต่างๆ กิจกรรม KM เป็นหลักสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในการทำงานร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรได้ขับเคลื่อนไปอย่างสวยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด สพป.ลย.1 ก็เช่นเดียวกัน  ภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ถือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเด้กไทย พัฒนา สพป.ลย.1 ต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 372