ประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร(โรงเรียนบ้านก้างปลา)

โพสต์โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย


ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร หอประชุม) สปช 210/26

โพสต์โดยโรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอเมืองเลย


ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ปีงบประมาณ 2560

โพสต์20 ต.ค. 2560 04:14โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance


ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ (DLIT) ปีงบประมาณ 2560

โพสต์20 ต.ค. 2560 04:12โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance


ประกาศราคากลางจัดจ้างออกข้อสอบฯ ปีงบประมาณ 2560

โพสต์20 ต.ค. 2560 04:10โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance


ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฯ ปีงบประมาณ 2560

โพสต์20 ต.ค. 2560 04:08โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance


ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสพฐ.ฯ ปีงบประมาณ 2560

โพสต์20 ต.ค. 2560 04:04โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2560 04:06 ]


1-9 of 9