ประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลางจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ที่ประสบเหตุวาตภัย โรงเรียนบ้านโป่ง

โพสต์16 ส.ค. 2561 01:55โดยโรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอเมืองเลย


ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์24 มิ.ย. 2561 02:08โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2561 02:08 ]


ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงฯ(DLIT) สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์7 ก.พ. 2561 01:02โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 01:04 ]


ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี

โพสต์20 ธ.ค. 2560 23:36โดยโรงเรียนบ้านแก้วเมธี อำเภอนาด้วง


1-10 of 38