ประกาศราคากลาง

แสดงบทความ 1 - 9 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 และ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์15 ธ.ค. 2560 03:13โดยโรงเรียนบ้านสงเปือย อำเภอเชียงคาน


ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

โพสต์15 ธ.ค. 2560 00:59โดยโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กรณีประสบภัยพิบัติ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี

โพสต์14 ธ.ค. 2560 22:39โดยโรงเรียนบ้านแก้วเมธี อำเภอนาด้วง


ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างสนามกีฬา แบบ ฟ.๓/๔๒ (สนามฟุตบอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงเรียนบ้านปากยาง

โพสต์14 ธ.ค. 2560 02:09โดยโรงเรียนบ้านปากยาง อำเภอท่าลี่

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างสนามกีฬา แบบ ฟ.๓/๔๒ (สนามฟุตบอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงเรียนบ้านปากยาง

ประกาศราคากลางก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านท่าลี่

โพสต์14 ธ.ค. 2560 01:57โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่

จ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง 

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑_๒๖ (โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย)

โพสต์14 ธ.ค. 2560 01:56โดยโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อำเภอท่าลี่


1-10 of 29