หน้าแรก

http://spcweb.obec.go.th/spconline/

ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • โปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาโปรแกรมสืบค้นและแสดงผลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2547 - 2549พัฒนาโดย : ภาควิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2561 17:01 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • คู่มือการใช้งานระบบ Thai School Lunch คู่มือการใช้งานระบบ Thai School Lunch
  ส่ง 8 มิ.ย. 2561 00:19 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
 • สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียน เช่น ให ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2561 00:47 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
 • คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
  ส่ง 2 พ.ค. 2561 00:23 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1
 • ฉก.ชน.สพฐ. การดำเนินการจัดสอบเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ. ออนไลน์ที่เว็บไซต์http://www.spcweb.obec.go.th/spconline/
  ส่ง 19 เม.ย. 2561 22:32 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร/แบบฟอร์ม

 • School-Primary-And-Hight-7.-Summary.pdf   266กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
 • School-Primary-And-Hight-7.-Summary (1).pdf   266กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
 • School-Primary-And-Hight-6.-Evaluate.pdf   536กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
 • School-Primary-And-Hight-5.-Data.pdf   275กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
 • School-Primary-And-Hight-4.-Content.pdf   1691กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559   0กิโลไบต์ - 2 พ.ค. 2561 01:28 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559‎