หน้าแรก


ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร/แบบฟอร์ม

  • School-Primary-And-Hight-7.-Summary.pdf   266กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
  • School-Primary-And-Hight-7.-Summary (1).pdf   266กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
  • School-Primary-And-Hight-6.-Evaluate.pdf   536กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
  • School-Primary-And-Hight-5.-Data.pdf   275กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
  • School-Primary-And-Hight-4.-Content.pdf   1691กิโลไบต์ - 15 พ.ค. 2561 23:30 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 2)
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559   0กิโลไบต์ - 2 พ.ค. 2561 01:28 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (เวอร์ชัน 1)
    ‎พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559‎