หน้าแรก  • วาระประชุมเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ "มุ่งสู่มาตราฐาน บริการเกินขาด""ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันสมัย  ได้ประโยชน์"ระเบียบวาระที่ 1 ...
    ส่ง 11 ธ.ค. 2561 23:25 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
  • วาระประชุมเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ "มุ่งสู่มาตราฐาน บริการเกินขาด""ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันสมัย  ได้ประโยชน์"ระเบียบวาระที่ 1 ...
    ส่ง 12 พ.ย. 2561 07:38 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
  • วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ "มุ่งสู่มาตราฐาน บริการเกินขาด""ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันสมัย  ได้ประโยชน์" ระเบียบวาระที่ 1 ...
    ส่ง 17 ต.ค. 2561 18:30 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »*ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

>>ดาวน์โหลด  นโยบาย 60 ข้อ <<

*QR Code นโยบาย 60 ข้อ