หน้าแรก  • วาระประชุมเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ "มุ่งสู่มาตราฐาน บริการเกินขาด""ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันสมัย  ได้ประโยชน์"ระเบียบวาระที่ 1 ...
    ส่ง 12 พ.ย. 2561 07:38 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
  • วาระประชุมเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ "มุ่งสู่มาตราฐาน บริการเกินขาด""ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทันสมัย  ได้ประโยชน์" ระเบียบวาระที่ 1 ...
    ส่ง 17 ต.ค. 2561 18:30 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »*ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

*ดาวน์โหลด นโยบาย 59 ข้อ https://goo.gl/6hLJ41

*QR Code นโยบาย 59 ข้อ