หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook

http://test-lteacher.otepc.go.th/

วิดีโอ YouTube


เอกสารบรรยาย วันที่ 12 ก.ค. 2561 ประชุม conference เพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยะฐานะตามหลัก และวิธีการที่ กคศ. กำหนด ‎‎(ว 21/2560)‎‎ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5952 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.ค. 2561 21:41 นายจักรกริช อาจแก้ว
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  489 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ค. 2561 21:18 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1261 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ค. 2561 21:14 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2561 01:46 นายจักรกริช อาจแก้ว
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ค. 2561 21:16 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4652 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ค. 2561 21:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  17848 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 พ.ค. 2561 21:09 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
Comments