ประกาศเจ้าของเว็บไซต์

Activity : กิจกรรม

  • พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาออนไลน์ไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตรอบรมgoogle sitegoogle docsgoogle slide
    ส่ง 18 เม.ย. 2562 20:46 โดย นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

KM : คลังความรู้

files : ตู้เก็บเอกสาร

  • งานนำเสนอไม่มีชื่อ   0กิโลไบต์ - 18 เม.ย. 2562 21:02 โดย นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ (เวอร์ชัน 1)
  • พรบ.สหกรณ์   0กิโลไบต์ - 18 เม.ย. 2562 20:58 โดย นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ (เวอร์ชัน 1)
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า files : ผลงาน