เพลงมาร์ชโรงเรียนเมืองเลย


เพลงมาร์ชโรงเรียนเมืองเลย
คำร้อง / ทำนอง โดย วิเนตร แสนราช

พวกเราขาวแดงแห่งเมืองเลยหล้า สถานศึกษาหล่อหลอมเด็กไทย
ให้มีวิชามีความรู้กว้างไกล ... พี่น้องทั่วไปซึ้งใจใฝ่ฝัน

ธงสีขาวแดงคือสีแห่งความเรืองรุ่ง ชื่อเสียงหอมฟุ้งขจรกระจาย

นักเรียนเรียนดี กีฬาก็เก่งเกรียงไกร

ประกาศซึ่งความยิ่งใหญ่ เกียรติก้องไปทั่วไทยแดนทอง

ความรู้ควบคู่คุณธรรม

ปรัชญาลึกล้ำ ทุกคำยึดมั่นอาจิณ


ลูกศิษย์มากมาย กระจายอยู่ทั่วแผ่นดิน


สายเลือดขาวแดงไม่สิ้น ประดุลวารินไม่มีขาดเลย


เรารักโรงเรียน พร้อมใจเสริมส่ง


เชิดชูดำรงชื่อเสียงโรงเรียนเมืองเลย


ตั้งปณิธาน พัฒนาไม่นิ่งเฉย


ให้ชื่อโรงเรียนเมืองเลย เกริกก้องอยู่คู่ฟ้าดินไทย


โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนเมืองเลย


Comments