โรงเรียนเมืองเลย โรงเรียนมาตรฐานสากล

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน
ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเมืองเลย ระหว่างวันที่
16 กันยายน 2562 - 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.00น ตามวันและเวลาราชาการ

ประกาศโรงเรียนเมืองเลย

https://drive.google.com/file/d/1AC1Fpg_PFq6z0e4aHHl0Z6vtXUmIPFgQ/view?fbclid=IwAR1iG_Fs7AhJteLeGbKS2cuN5zfmGnQOoY_Tg8JVthGHQRIbVJp6BEKwiP8
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
  

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ห้อง King)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนเมืองเลย


 

 
  


📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ห้อง King)  
ปีการศึกษา 2562  ในวันที่  10  เมษายน  2562  เวลา  09.00 - 15.30 น. ณ  
อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 7) โรงเรียนเมืองเลย

📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  (ห้อง King)  ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 – 6  ตามลิงค์นี้

📜 ประกาศโรงเรียนเมืองเลย

https://drive.google.com/file/d/1z-xlPgFIyN7FT6fVzIoNNiBzbS3HWvmL/view?usp=sharing

📜 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษชั้นป.4

https://drive.google.com/file/d/1C6f58lnIGtr9X643roEr0Sy6rSnGXnP7/view?usp=sharing

📜 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษชั้นป.5

https://drive.google.com/file/d/1xN-fw4enBs-0KwlA1L7rzUnvUehLvPhN/view?usp=sharing

📜 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษชั้นป.6

https://drive.google.com/file/d/1721bS7MnbCsCN8C2lxUGiBZc5qrLYcPM/view?usp=sharing

📝 ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ

https://drive.google.com/file/d/1WIdoZdRjStDWq_8nhot_Fqw3Pf7MG6Ri/view?usp=sharing
——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

http://www.sillapa.net/home/

https://www.esan68.sillapa.net/

https://www.esan68.sillapa.net/sp-lei1/
——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
ระบบออนไลน์ ที่ http://gg.gg/loeischool
——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

++  ประกาศโรงเรียนเมืองเลย  ++
เรื่อง  นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ  
(ห้อง King) ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดดังนี้
📗 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้อง-King
คลิกที่นี่   http://gg.gg/specialroom1
📜 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-100-คน-ป3
คลิกที่นี่   http://gg.gg/specialroom2
📜 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-100-คน-ป4
คลิกที่นี่   http://gg.gg/specialroom3
📜 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-100-คน-ป5
คลิกที่นี่   http://gg.gg/specialroom5
📝 ใบสมัคร
คลิกที่นี่  http://gg.gg/Application-specialroom


——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

++  ประกาศเรื่องการประเมินความพร้อมจัดชั้นเรียน ++

      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 
      วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561   เวลา 9.00-12.00น.
      รายชื่อการประเมินความพร้อมจัดชั้น ป.1 
      คลิกที่นี่  http://gg.gg/p1-test

——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

++ ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียนประจำปี 2561 ++


📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

http://www.loeipit.ac.th/news/announce/student2561-m1

——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗


โรงเรียนเมืองเลยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประจำปีการศึกษา 2561

——————————————————
📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗


📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗


ประกาศรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561

📗  ป.2 คลิกที่นี่ http://gg.gg/p2-2561 

📗  ป.3 คลิกที่นี่ http://gg.gg/p3-2561

📗  ป.4 คลิกที่นี่ http://gg.gg/p4-2561

📗  ป.5 คลิกที่นี่ http://gg.gg/p5-2561

📗  ป.6 คลิกที่นี่ http://gg.gg/p6-2561

📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗📗

วิดีโอ YouTube


Download คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑