e-News


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาาน

โพสต์14 ก.พ. 2560 04:28โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

โครงสร้าง ศึกษาธิการจังหวัดเลย (ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดเลย)

โพสต์26 ธ.ค. 2559 06:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2559 07:00 ]

โครงสร้าง ศึกษาธิการจังหวัดเลย (ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดเลย)

นายจักรกริช อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ : เผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการจังหวัดเลย

โพสต์18 พ.ย. 2559 23:20โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2559 00:19 ]


นายประทีป  จิตต์งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สพป.ลย 1 /ภาพ
นายจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สพป.ลย 1 /ภาพ-ข่าว

1-10 of 13