ศน.ธงชัย  โกมลไสย
สพป.เลย เขต 1

โทรศัพท์ ; 0812620147
           ID Line  ; 0812620147 

https://drive.google.com/file/d/1JEpw5SPJjNm0tiSEv0o5g4YsCsMwFIMw/view?usp=sharing

นายธงชัย  โกมลไสย
ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มงานส่งเสรืมพัฒนาสื่อ   นวัตกรรม  และเทคโนโลยี ทางการศึกษา
 ชื่อ  สกุล .....นายธงชัย  โกมลไสย.   
 อายุ     ..59
....    ปี      อายุราชการ......32....ปี
 คุณวุฒิสูงสุด  ...ศึกษาศาสตรบัณฑิต........   
 วิชาเอก  ....ประวัติศาสตร์................................. 
 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง........
 ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ.........   ตำแหน่งเลขที่... 1846............

 ปฏิบัติหน้าที่ 
        หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรืมพัฒนาสื่อ   นวัตกรรม  และเทคโนโลยี ทางการศึกษา

 สังกัด
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย   เขต 1
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       รับเงินเดือนในอันดับ  ค.ศ.3  ขั้น 61,700.บาท     (1 ต.ค. 2563)

ผลงานของโรงเรียน


ดูเพิ่มเติม คลิกหน้าเว็บย่อย (1): Mobile Unit loei 1