ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์22 ส.ค. 2561 21:16โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2561 01:31 ]

ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ดำเนินงานดังนี้

  • สำรวจอุปกรณ์ที่มี
  • วางแผนจัดหาอุปกรณ์
  • วางแผนผังปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • ดำเนินการติดตั้งแบบจำลอง
  • ขึ้นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจริง


Comments