ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สพป.เลย 1 วันที่ 3 เม.ย. 2561

โพสต์4 เม.ย. 2561 20:28โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สพป.เลย 1 วันที่ 3 เม.ย. 2561
ดำเนินงานดังนี้

  1. ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  2. อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. เปลี่ยนโต๊ะเครื่องคอมพิวเตอร์
  4. จัดระบบเครื่องเสียง


Comments