พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


การเก็บ log file

โพสต์3 ก.ค. 2562 17:23โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

การเก็บ Log File


การตั้งค่าอุปกรณ์ Router Cisco 800 Series เพื่อทำเป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตำไร้สาย (Access Piont) ของ UniNet

โพสต์31 ต.ค. 2561 23:47โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2561 00:26 ]

การตั้งค่าอุปกรณ์ Router Cisco 800 Series เพื่อทำเป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Access Piont) ของ UniNet
  

ความเป็นมา
    เนื่องจากสภาพปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต UniNet ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน และการ manage ของ UniNet ให้กับโรงเรียน จึงทำให้อุปกรณ์ได้หยุดใช้งาน ผมเลยลองค้นหาวิธีที่จะบูรณาการให้สามารถใช้งานประโยชน์เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จนได้พบกับวีดีโอใน Youtube >> https://youtu.be/lhBeKSYhvPQ  ขอขอบคุณ อ้ายบุญเหลือ สุดหล่อ  ที่ได้จัดทำวีดีโอสอนขึ้นมา

สภาพปัญหา/อุปสรรค
    1. อินเตอร์เน็ตใช้งานได้บ้าง พักหลังไม่ได้เลย โรงเรียนจึงต้องหา ISP เพื่อเช่าอินเตอร์เน็ตเอง โดยใช้งานเงินของโรงเรียนเอง ซึ้งมีผลกระทบอย่างมาก
    2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ต้องการทักษะเพิ่มเติมในด้านแก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นในสถานศึกษาของตนเอง
    3. อุปกรณ์แนวทางการ/วิธีการแก้ปัญหา
    1. ศึกษาแนวทาง และการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
    2. ตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินการ
    3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล/กำหนดขอบเขตของปัญหา
    4. การออกแบบและพัฒนา
    5. ผลที่ได้รับ


    1-2 of 2