รูปภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภาพการจัดกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ออกบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสรมภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะลูกเสือ

 กิจกรรมวัน SAWASDEE ASEAN DAY 2019
LOEI PRIMARY EDUCATIONNAL SERVICE AREA OFFICE 1
  8 สิงหาคม 2562
ณ สนามหน้าสำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

 
     
  


ฉีดวัคซีนนักเรียน  16 สิงหาคม 2562
คณะหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกกทองออกตรวจสุขภาพนักเรียนและฉีดวัคซีนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง

โรงเรียนบ้านห้วยกระทิงเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้วที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ
     
Comments