Home‎ > ‎log-book‎ > ‎

ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset

โพสต์10 เม.ย. 2561 02:40โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2561 01:46 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
ความเป็นมา
ปัญหาจากการทำงาน..(บางครั้งก็จิตหงุดเงี้ยวพอสมควรนะ ..555) เมื่อเป็นเยี่ยงนี้ ..เหตุใดออเจ้าจึงไม่ให้เทคโนโลยีทำงานแทนออเจ้าละ..
ชอบคำนี้จัง "คนรุ่นใหม่ เขาใช้เทคโนโลยีทำงานกัน" อ้างอิงจาก http://myschoolmis.com/index.html
สภาพปัญหา/อุปสรรค
 1. พี่หมื่นค่ะ Notebook ESAO2 อยู่กับใครบ้างค่ะ
 2. เกษียณอายุต้องคืนทรัพย์สินที่พี่ขุนกับคุณพระท่านถือครอง พี่หมื่นรู้บ้างมั้ยว่าออเจ้าถือครองอะไรบ้าง
 3. ทรัพย์สินเอาไปซ่อมเสร็จหรือยัง หรือส่งเคลม ออเจ้ารู้มั้ยแล้วเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ
 4. ฯลฯ
แนวทางการ/วิธีการแก้ปัญหา
 1. ศึกษาแนวทาง และการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
  1. นำเทคโนโลยีมาใช้ ..เอาอะไรดีละ ..มันก็คงต้องใช้โปรแกรม Online
  2. พัฒนาต่อยอดจากระบบ AMSS++ หรือ E-Office ดีละ
  3. พัฒนาขึ้นใหม่ดีมั้ย ..เริ่มต้นค้นหาและศึกษาระบบงานที่จะนำมาแก้ปัญหา ..จาก Google
 2. ตัดสินใจเลือกวิธีดำเนินการ
  • พัฒนาต่อยอดจาก AMSS++ ก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนี้
 3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล/กำหนดขอบเขตของปัญหา
  • ขอโปรแกรมเพื่อนมาศึกษาหน่อย (คุณทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ สทร.สพฐ.)
  • ศึกษา ออกแบบ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (คุณเตือนใจ ยลวิลาศ สพป.เลย 1)
 4. การออกแบบและพัฒนา
  • Start
  • ออกแบบโปรแกรม (Program Design) 
  • ลงมือเขียนโปรแกรม (Program Coding)
  • กำหนดตารางฐานข้อมูลจาก Print Out ที่ User ต้องการ
  • กำหนดผลลัพธ์ - ผู้ดูแลระบบ (Admin)
  • กำหนดผลลัพธ์ - เจ้าหน้าที่ (Agent)
  • กำหนดผลลัพธ์ - ผู้ใช้ (User)
 5. ผลที่ได้รับ
 6. ติดตั้ง/ทดสอบโปรแกรม และประกาศใช้งาน
  • ติดตั้ง/ทดสอบโปรแกรม
  • การใช้งานจริง (Program Implement)
  • การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program Documentation)
 7. ประเมินผล (Program Evaluation)
  • ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม
  • ด้านความพึงพอใจการใช้งาน
 8. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance) ตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไป

Download Programs ได้ที่
Ċ
asset.pdf
(2443k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
14 ต.ค. 2561 01:42
ċ
depreciation.php
(6k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 เม.ย. 2561 07:00
Comments