Home‎ > ‎log-book‎ > ‎

E-Appeals (ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์)

โพสต์15 มิ.ย. 2562 21:01โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 01:13 ]
สมัยก่อนนั้นเว็บไซต์ สพท.เลย ใช้ PHP-NUKE เลยเขียน Modules Appeals ระบบรับเรื่องรวมร้องทุกข็ไว้ นานมากแล้ว (เชื่อมั้ย.. ไม่เคยมีเข้าไปร้องเรียนประมาณ 1-2 ครั้ง เท่านั้นจริงๆ)

ตกมาปี พ.ศ.2562 อะไรเปลี่ยนแต่เหมือนมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยน การประเมินการเปิดเผยข้อมูล OIT ในงาน ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ต้องทำช่องทางร้องเรียน
เอาในเมื่อเป็นตัวชี้วัด (..ไม่ได้ชี้เขต 555) เลยต้องเอามาปัดฝุ่นใหม่ และมอบให้กลุ่มกฎหมายและคดี (ซึ่งก็เป็นกลุ่มใหม่) เป็นผู้รับผิดชอบ

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่  http://dlict.loei1.go.th/e-files-group/other (ขั้นตอนการติดตั้งใช้งานดูได้ที่ไฟล์ Readme.txt)
ความต้องการระบบ
  1. โปรแกรมใช้การอ่าน/เขียนไฟล์ TEXT ในการบันทึก/แสดงผล ไม่ได้ใช้ฐานข้อมูล Database
  2. ไฟล์เข้ารหัส Endcoding utf-8
  3. ใช้ Code รหัสยืนยันก่อนโพสป้องกันการสแปม
คุณสมบัติ
  1. ผู้ร้องมั่นใจในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่รั่วไหล เพราะจะมีเฉพาะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นที่สามารถเข้าดูรายงาน
  2. ผู้ร้องสามารถแนบไฟล์เอกสาร-หลักฐานที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่
  3. ผู้ร้องสามารถเลือกต้องการให้หน่วยงานแจ้งผลกลับหรือไม่ก็ได้
  4. ผู้ร้องมั่นใจว่าคำร้องของท่านจะถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพราะระบบมีการใช้การแจ้งเตือน LINE Notify ถึงผู้รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
  5. เจ้าหน้าที่(เท่านั้น) สั่งพิมพ์คำร้องและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการ/เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จยุติเรื่องนั้นๆ
น้อมนำเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า


ความคิดเห็น
มณฑล พร้อมสันเทียะ
มณฑล พร้อมสันเทียะ

Comments