กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ม.ค. 2563 06:23 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
17 ม.ค. 2563 06:22 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ รับสมัครห้องพิเศษ.jpg กับ หน้าแรก : HOME
17 ม.ค. 2563 06:20 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ วันครู.jpg กับ หน้าแรก : HOME
13 ม.ค. 2563 23:08 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ งานวันเด็กปี63_200114_0232.jpg กับ วันเด็กแห่งชาติ 2563
13 ม.ค. 2563 23:08 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง วันเด็กแห่งชาติ 2563
13 ม.ค. 2563 22:39 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ ปทุมมาเดินวิ่งฯ 62_200108_0201.jpg กับ ปทุมมาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดและภัยหนาว ครั้งที่ 2
13 ม.ค. 2563 22:39 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง ปทุมมาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดและภัยหนาว ครั้งที่ 2
13 ม.ค. 2563 19:27 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ วันคริสต์มาส261219_200114_0185.jpg กับ วันคริสต์มาส 62
13 ม.ค. 2563 19:27 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง วันคริสต์มาส 62
13 ม.ค. 2563 00:53 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ 82452277_2318858591554003_4189096721520787456_o.jpg กับ กีฬานักเรียน สพป.เลย 1 ปีการศึกษา 2562 (เชียงคานเกมส์)
13 ม.ค. 2563 00:53 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง กีฬานักเรียน สพป.เลย 1 ปีการศึกษา 2562 (เชียงคานเกมส์)
12 ม.ค. 2563 22:26 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
12 ม.ค. 2563 22:24 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน อัปเดต วิชาการระดับชาติ 62_200113_0031.jpg
12 ม.ค. 2563 22:24 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
10 ม.ค. 2563 20:51 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
10 ม.ค. 2563 20:50 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน อัปเดต ป้ายวันเด็ก2563.jpg
10 ม.ค. 2563 20:43 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ ป้ายวันเด็ก2563.jpg กับ หน้าแรก : HOME
8 ม.ค. 2563 01:24 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน อัปเดต นิเทศฯ สพป.เลย1 62_200108_0025.jpg
8 ม.ค. 2563 01:24 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ นิเทศฯ สพป.jpg กับ รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา จาก สพป.เลย เขต 1
8 ม.ค. 2563 01:24 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา จาก สพป.เลย เขต 1
7 ม.ค. 2563 00:17 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข เว็บไซต์ครูและบุคลากร
7 ม.ค. 2563 00:13 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แก้ไข สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
6 ม.ค. 2563 23:41 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ สอบธรรมศึกษา62_200107_0044.jpg กับ สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
6 ม.ค. 2563 23:41 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน สร้าง สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
6 ม.ค. 2563 23:31 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน แนบ opop.jpg กับ ประเมินผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า