ข่าวประชาสัมพันธ์


วันเด็กแห่งชาติ 2563

โพสต์13 ม.ค. 2563 23:08โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   

ปทุมมาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดและภัยหนาว ครั้งที่ 2

โพสต์13 ม.ค. 2563 22:39โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

 
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์ จัดกิจกรรม "ปทุมมาวิ่งเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติดและภัยหนาว ครั้งที่ 2" ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักเรียนและบุคลากรได้ออกกำลังกาย โดยได้รับเกียรติจากนายอภินันท์  สุวรรณโค  รักษาราชการแทนในตำแหน่งนายอำเภอเชียงคานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

วันคริสต์มาส 62

โพสต์13 ม.ค. 2563 19:27โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

กีฬานักเรียน สพป.เลย 1 ปีการศึกษา 2562 (เชียงคานเกมส์)

โพสต์13 ม.ค. 2563 00:53โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"  นำตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาและแสดงรำกองยาวในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์12 ม.ค. 2563 22:24โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2563 22:26 ]

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  จำนวน 12 กิจกรรม  โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  8  กิจกรรม เหรียญเงิน 4  กิจกรรม
  

รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา จาก สพป.เลย เขต 1

โพสต์8 ม.ค. 2563 01:24โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์6 ม.ค. 2563 23:41โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 00:13 ]

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เป็นศูนย์สอบธรรมศึกษาให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ประเมินผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP)

โพสต์6 ม.ค. 2563 23:31โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมการประเมินผลงาน/นวัตกรรม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา (One Director One Model : ODOM) การจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา (One Supervisor One Model : OSOM) ระดับอำเภอเชียงคาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"

เชียงคานเกมส์ 2562

โพสต์28 พ.ย. 2562 18:20โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" นำตัวแทนนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562

โพสต์28 พ.ย. 2562 18:14โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์
   

1-10 of 61